ШЕПІТ НІЖНИИ ЗВУК ЗІТХАННЯ – АФАНАСІЙ АФАНАСІЙОВИЧ ФЕТ – ПОЕЗІЯ ЧИСТОГО МИСТЕЦТВА – РОСІЯ – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст. – посібник-хрестоматія

“ШЕПІТ… НІЖНИИ ЗВУК ЗІТХАННЯ…”

* * *

Шепіт… Ніжний звук зітхання…

Солов’їний спів…

Срібна гра і колихання

Сонних ручаїв.

Ночі блиск… Тремтіння тіней…

Тіні без кінця…

Ненастанні, дивні зміни

Милого лиця…

У хмаринках – пурпур рози.

Відблиск янтаря…

І цілунків пал, і сльози,

І зоря, зоря!

(Переклад Максима Рильського)

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою. 1. Опишіть своє враження від віршів А. Фета. Спілкування іноземними мовами. 2. Знайдіть в бібліотеці чи Інтернеті інші переклади віршів українською. Дійдіть висновку про складність або легкість перекладу лірики А. Фета. Математична компетентність. 3. Доведіть, що в поезії А. Фета поєдналися реалістичні та романтичні мотиви та образи. Компетентності в природничих науках і технологіях. 4. Охарактеризуйте пейзажі А. Фета. Наведіть приклади зображення змін у природі. Інформаційно-цифрова компетентність. 5. За допомогою Інтернету знайдіть видання лірики поета. Запропонуйте власну обкладинку для вибраних творів А. Фета. Уміння вчитися. 6. Порівняйте оригінал і переклад вірша “Шепіт… Ніжний звук зітхання…”. 7. З’ясуйте, чи зберіг поет Максим Рильський відсутність дієслів у творі. Зробіть висновок про художні засоби розгортання ліричного сюжету. Ініціативність і підприємливість. 8. Доведіть, що поезія А. Фета належить до “чистого мистецтва”, далекого від суспільних проблем. Поміркуйте, чи має ця поезія вплив на суспільство минулих і сучасних часів. Обізнаність та самовираження у сфері культури. 9. Прослухайте за допомогою Інтернету романси на вірші А. Фета. Чому композитори нерідко зверталися до його поезії? Екологічна грамотність і здорове життя. 10. Доведіть, що для поета природа нерозривно зв’язана з порухами душі, що зміни в природі знаходять відгук у його переживаннях.

Предметні компетентності

Знання. 11. Назвіть епітети, порівняння, метафори у ліриці А. Фета. 12. Визначте, які художні засоби використовує поет для зображення найменших змін у природі. Діяльність. 13. Порівняйте образи і мотиви лірики А. Фета і Ф. Тютчева. 14. Порівняйте образ коханої у ліриці А. Фета і Ф. Тютчева. Цінності. 15. Які духовні цінності утверджуються у ліриці поета? 16. Висловте судження на тему “Вічність кохання”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ШЕПІТ НІЖНИИ ЗВУК ЗІТХАННЯ – АФАНАСІЙ АФАНАСІЙОВИЧ ФЕТ – ПОЕЗІЯ ЧИСТОГО МИСТЕЦТВА – РОСІЯ – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст. – посібник-хрестоматія