Формуємо предметні та ключові компетентності – ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Запам’ятайте!

– Літературно-мистецькі напрями й течії не мають чітких часових меж, можуть довго існувати поряд, взаємопроникаючи та взаємозбагачуючись, як романтизм і реалізм.

– Літературна творчість Е. Т. А. Гофмана створена уявою письменника, але вона тісно пов’язана з реальністю: з вадами суспільства тогочасної Німеччини, з духовністю ентузіастів та бездуховністю філістерів.

– Митці “чистого мистецтва” доповнили актуальні для історичного періоду проблеми темами вічними, загальнолюдськими, створивши у своїх поезіях різноманітну, насичену, глибоку, об’єктивну картину світу.

– Болт Вітмен – реформатор поезії Америки, писав у жанрі верлібру. Його збірка “Листя трави” посіла важливе місце серед поетичних надбань світової літератури.

Знайте про…

– Етапи та особливості розвитку німецького й американського романтизму.

– Специфіку творчості американських митців у зв’язку з історичними, суспільними обставинами.

– Зміст твору “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”.

– Особливості світогляду В. Вітмена, українських перекладачів та українські переклади його творів.

– Українських перекладачів та українські переклади творів Ф. І. Тютчева, А. А. Фета й Е. Т. А. Гофмана.

Умійте!

– Виявляти жанрові ознаки сатиричної повісті-казки, ліричних творів, віршів, написаних верлібром.

– Аналізувати провідну тематику, проблематику, мотиви творів.

– Коментувати, характеризувати, інтерпретувати образи ліричних героїв та засоби їх творення; образи Цахеса, Бальтазара, інших персонажів та засоби їх творення.

– Виокремлювати засоби виразності (гротеск, портрет, іронія, парадокс, гіпербола тощо) та визначати їхню роль.

– Виокремлювати жанрові ознаки віршів, написаних верлібром.

– Аналізувати провідні теми, проблеми, мотиви творів В. Вітмена.

– Виявляти особливості індивідуального стилю В. Вітмена, позначеного впливом трансценденталізму.

Усвідомте важливість!

– Власної думки щодо порушених у творах проблем, образів, письменницької майстерності, якості перекладу.

– Гуманістичних цінностей доби романтизму (пріоритет особистості, свободи, мистецтва, людських почуттів та ін.).

– Значення американської романтичної ідеї самоцінності людини, прагнення дошукатися сенсу її буття, оптимізму для розвитку сучасної культури й самого суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Формуємо предметні та ключові компетентності – ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ