О КАПІТАНЕ, МІЙ КАПІТАНЕ – ВОЛТ ВІТМЕН – США – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст. – посібник-хрестоматія

О капітане! Батьку! Страшна скінчилась путь!

Всі бурі витримав наш корабель, сміливців лаври ждуть.

Вже близько причал, і радо кричать нам люди, і дзвони дзвонять,

І дивляться всі на могутній кіль, на бриг одважний і грізний.

Але… О серце! Серце! Серце!

О кров червона! Кров!

Де батько впав на палубі,

Упав і захолов!

О капітане! Батьку! Встань і кругом подивись!

Для тебе дзвони й горни звучать, для тебе стяги звились,

Для тебе квіти, й вінки в стрічках, і натовп на узбережжі,

Тебе, колишучись, кличе він, тебе побачить жадає!

О, зляж мені на руку!

Який це сон зборов

Тебе, о батьку мій, що враз

Ти впав і захолов?

Мій капітан безмовний, уста німі, похололі,

Не чує він моєї руки, лежить без пульсу, без волі.

В порту безпечно стоїть корабель після тяжкої дороги.

Скінчив наш бриг шалений біг, добився перемоги!

Дзвоніть, радійте, береги!

А я в жалобі знов

Піду туди, де батько мій

Упав і захолов.

(Переклад Василя Мисика)

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою. 1. Висловте враження від збірки “Листя трави” В. Вітмена. Які образи та кольори вам запам’яталися? 2. Поміркуйте, чому збірку “Листя трави” називають “супутником і дзеркалом життя” В. Вітмена. Спілкування іноземними мовами. 3. Знайдіть інші переклади слів із назви твору: “leaves” і “grass”. Поясніть багатозначність образу “листя трави”. Математична компетентність. 4. Дайте визначення: “”Верлібр” – це…”. Компетентності в природничих науках і технологіях. 5. Охарактеризуйте авторське ставлення до природи. 6. Наведіть приклади образів, які символізують єдність природи та людини. Інформаційно-цифрова компетентність. 7. Знайдіть в Інтернеті та прослухайте музику сучасного американського співака Іггі Попа на вірші В. Вітмена (2016). Висловте своє враження від сучасної музичної інтерпретації. Уміння вчитися. 8. Складіть таблицю-кластер “Каталоги В. Вітмена”. 9. Визначте роль каталогів у поетичному всесвіті митця. Ініціативність і підприємливість. 10. Як розуміє поет демократію? 11. Знайдіть у творі цитати, які розкривають принципи американських трансценденталістів. Обізнаність та самовираження у сфері культури. 12. Дослідіть, як відлунюються образи В. Вітмена у творчості українських поетів. Екологічна грамотність і здорове життя. 13. Які шляхи до гармонії Всесвіту з “Я” пропонує автор? 14. Складіть тест “Життєве кредо Волта Вітмена”.

Предметні компетентності

Знання. 15. Доберіть цитати до ідей, виголошених В. Вітменом: 1) людська особистість – найвища цінність; 2) любов і дружба – засадничий принцип всесвітнього буття; 3) наближення до природнього життя є умовою людського існування; 4) демократія – це повага до всіх, хто живе поруч. 16. Охарактеризуйте образ Америки, створений у вірші “О капітане, мій капітане!”. 17. Визначте, за допомогою яких художніх засобів передає поет тугу за президентом і гордість за його справи. Діяльність. 18. Складіть опорно-сигнальну схему “Космос поезії В. Вітмена”, використовуючи зображення трави з листям. Цінності. 19. Які духовні та суспільні цінності утверджуються у збірці “Листя трави”? 20. Напишіть твір-роздум на тему “Вітмен промовляє до нас сьогодні”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

О КАПІТАНЕ, МІЙ КАПІТАНЕ – ВОЛТ ВІТМЕН – США – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст. – посібник-хрестоматія