Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці – ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Становлення американської культури, зокрема літератури, відбувалося паралельно з бурхливим соціально-економічним розвитком Сполучених Штатів як незалежної держави. Молода країна невпинно формувала власну економіку, торгівлю, промисловість, фінанси, розбудовувала нові міста.

Інтерактивна вправа

– За інфографікою зі с. 68 та іншими джерелами інформації (інтернет-ресурсами, сучасними енциклопедіями) складіть повідомлення за темою “Етапи розвитку американського романтизму”.

Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця

Болт Вітмен – поет, який (за власним зізнанням) “свідомо прагнув висловити опосередковано чи прямо кипіння, стрімке зростання, напруженість буття Сполучених Штатів,- провідні тенденції й події XIX століття, загалом дух мінливого світу, часу, тому що до цього духу був причетний, ці події викликали найжвавіший інтерес: вони завершували величну епоху, розчищаючи шлях новій, ще величнішій”.

Сивобородий патріарх американської поезії, прикутий до інвалідного візка, учасник і свідок бурхливих подій американської історії XIX ст., уособлення американського духу в найвищих його проявах… Вірші поета, сповнені пружної динаміки новітнього часу, бурхливого й мінливого, такі не схожі на сучасні їм європейські декадансні.

Трансценденталізм – напрям філософії, який вивчає те, що перебуває за межами досвіду, те, що неможливо пізнати, спираючись на досвід. Відомий у світі завдяки американському трансценденталізму – низці нових ідей у літературі, релігії, культурі та філософії, які зародилися в Новій Англії у першій половині XIX ст.

Інтерактивна вправа

– За інфографікою зі с. 69 та іншими джерелами інформації (інтернет-ресурсами, сучасними енциклопедіями) складіть візитівку за темою “Вітмен – один із найвпливовіших американських поетів доби романтизму” .

Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці   ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці   ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Найвідомішими трансценденталістами були Ральф Волдо Емерсон, Генрі Торо, Волт Вітмен, Теодор Паркер та ін.

Основні ідеї:

– соціальна рівність “однакових перед Богом” людей;

– духовне самовдосконалення;

– близькість до природи, що очищає людину від “вульгарно-матеріальних” інтересів;

– інтуїтивне осягнення макрокосму через мікрокосм.

Збірка “Листя трави”: тематика, проблематика, композиція, зв’язок з історією та життям Америки

У роки формування Вітмена як поета поширення набули ідеї аболіціонізму (руху за скасування рабства). Цей рух відіграв значну роль у Громадянській війні 1861-1865 рр. у США. Поет любив Америку – прославляв її демократію, але ставився критично до багатьох явищ: “Зажерливість – ось наш дракон, що поглинув усіх”.

Перекладач поезії Вітмена Лесь Герасимчук щодо збірки “Листя трави” зазначає таке:

Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці   ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Особливе місце у збірці посідає узагальнений образ Америки. У передмові до першого видання поет назвав Сполучені Штати “найвеличнішою з поем”, а американців – “народом народів”.

У поезіях “Штатам”, “Народжений на Поманоці” (вірші 3, 4, 14, 18), “Чую, співає Америка” (цикл “Присвяти”), “Для тебе, о Демократіє”, “Наснилося мені місто”, “Я бачив дуб у Луїзіані” (цикл “Аїр благовонний”), “Європа”, “Бостонська балада”, “Нашим штатам” (цикл “При дорозі”) відчутні політичні мотиви (підтримка ідей демократії, мрії про утопічне місто, сподівання на нове життя, у якому всі будуть рівноправними, ототожнення сили й величі Штатів з упливом релігії). Автор розкрив проблему культурного й економічного розвитку Америки, її становища на міжнародній арені.

Образ ліричного героя збірки “Листя трави”. Символи

За Вітменом, життя кожної людини – найзвичайніше, проте воно сповнене змісту. І любов поета до людства (народів) – це не проза, адже вона зростає з любові до кожної окремої людини: він захоплюється досконалістю людського єства та дуже страждає, спостерігаючи невідповідність між красою й величчю людини та її жалюгідною долею.

Ліричний герой “Листя трави” є представником “усіх епох і всіх земель”, тому автор прагне за допомогою завершених циклів різних за жанром віршів і поем розкрити його в усьому розмаїтті часових та просторових взаємозв’язків від народження до самої смерті, розповісти про об’єктивну дійсність, яка існує поза людиною, замислитися над призначенням людини у Всесвіті, виявити у звичайній людині безсмертну її сутність. Циклічність “народження – праця – смерть – безсмертя” властива всій книжці загалом і окремим творам (поема “Пісня про себе”).

Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці   ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Рукопис В. Вітмена. Збірка “Листя трави”

Збірка “Листя трави” порушила всі звичні правила форми й змісту поезії, проголосила поетичну революцію: замість традиційних розмірів, рим – вільний вірш, верлібр, близький до звичайного мовлення, але багатий на порівняння, повтори, асоціації та образи.

Верлібр (від фр. vers libre – вірш вільний) – вірші, позбавлені рими та ритму, від віршованої мови зберігають тільки членування на рядки (на відміну від білого вірша, де відсутня рима, але є ритм). У художній літературі верлібр бере початок у добі Середньовіччя (літургійна поезія), у творчості німецьких передромантиків, французьких символістів та інших. Особливого значення верлібру надавав В. Вітмен, а надто – авангардисти XX ст. Це одна з провідних форм сучасної поезії, сприйнята як виокремлена система віршування.

Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці   ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Вітменівський каталог – довгий і детальний перелік якихось фактів, ознак, реалій тощо. Вітмен часто вживав у своїх творах такий каталог – довгі й детальні описи, згадування безлічі фактів тощо.

Традиції та художнє новаторство В. Вітмена:

– схожість образу ліричного героя та творця збірки;

– поєднання конкретного, чуттєво-образного плану з планом абстрактним, філософського значення;

– змалювання життя в контрастах (протилежність образів);

– створення вітменівського каталогу;

– дія музичного принципу на всіх рівнях поетичної композиції;

– форма вірша – верлібр;

– внутрішній і зовнішній ритм;

– поступове зростання емоційного напруження;

– використання прийомів ораторського мистецтва (риторичних запитань, окличних речень, звертань);

– космізм;

– схильність до символіки.

1969 р. українською мовою вийшла книга “Листя трави”, що стало результатом праці колективу перекладачів, серед яких були В. О. Мисик, І. Ю. Кулик, В. О. Коротич, Михайло Тупайло та ін. 1984 р. читачі познайомилися з книгою українського дослідника і перекладача Леся Герасимчука “Волт Вітмен. Поезії”.

Робота з текстом

Аналіз вірша “Пісня про себе”

1. Яке враження справили на вас прочитані уривки поеми?

2. Чим цей текст відрізняється від традиційного вірша?

3. Яким ви уявляєте ліричного героя поезії?

4. Яке завдання поставив перед собою ліричний герой? Чого він прагне?

5. Що, крім самого себе, оспівує поет?

6. Як описує поет свій емоційний стан? Чим зумовлені його радість і героїчний ентузіазм?

7. Як у цьому тексті розкрито ідею єдності поетичного “я” зі Всесвітом та думку про рівність усіх земних створінь?

8. Як у творі відбилося прагнення поета до всеохопного зображення буття? Наведіть відповідні цитати.

9. Знайдіть у поезії вияви життєствердного пафосу.

10. Із якими міркуваннями, висловленими у цьому творі, ви згодні? Які думки вас здивували або вразили?

11. Визначте ланцюг (каталог) образів, за допомогою яких поет пояснює, що таке трава. Розкрийте зв’язок складових цього каталогу з образом трави.

12. Перечитайте останні чотири рядки вірша. Які теми творчості Вітмена тут згадано?

13. Продовжте своїми образами вітменівський каталог, який ілюструє уявлення про траву.

Аналіз вірша “Для тебе, о Демократіє”

1. Про що розповідається у вірші з такою назвою?

2. Яким постає у вірші ідеал країни?

3. Розкрийте зв’язок тематики цього вірша з національно-культурним контекстом.

4. У яких почуттях поет убачає цементуюче начало суспільної гармонії?

5. Чим відрізняється вітменівське трактування демократії від традиційного?

6. Як це трактування пов’язане зі світосприйняттям митця?

7. Які художні засоби допомагають поетові змалювати образ демократії?

8. Знайдіть у вірші дієслова, визначте їхнє спільне значення.

9. У чому полягає особливість світосприйняття ліричного героя вірша?

10. Поміркуйте: чому демократію Вітмен ототожнює з дружиною?

11. Як ви вважаєте, чи можлива реалізація вітменівського ідеалу демократії?

12. Що є, на вашу думку, добро, а що – зло у визначальних ознаках трансценденталізму?

13. Заповніть таблицю “Компаративний аналіз збірки “Листя трави” В. Вітмена та “Кобзаря” Т. Г. Шевченка”.

Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці   ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Ілюстрація В. Д. Пивоварова до книжки Корнія Чуковського “Мій Вітмен”

Компаративний аналіз збірки “Листя трави” В. Вітмена та “Кобзаря” Т. Г. Шевченка

Збірка В. Вітмена “Листя трави”

Лінії порівняння

“Кобзар” Т. Г. Шевченка

Тема

Система образів

Авторська ідея

Художні засоби

Створіть!

Колаж образів та символів до одного із творів В. Вітмена. Роботу виконайте на аркуші формату А4, запишіть тези до захисту колажу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ф. І. Тютчев. Єдність світу і філософія природи в ліриці – ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ