РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара та філістера Цахеса – Німеччина – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (розуміння підгрунтя конфлікту між мрійниками (ентузіастами) та філістерами в повісті-казці Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес…”; прагнення вправно володіти художнім словом; критичне мислення; мовлення; творчі здібності; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; уміння аналізувати проблематику літературного твору й образи його героїв; комунікативну: навички ефективної роботи в парі та колективі, толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційну: навички визначення ролі деталі в тексті, ефективної роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

Обладнання: шкала для проведення “Кутків”.

Жодна блискуча доля не приховує ницості.

Федр.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують тезові плани до твору “Повість-казка “Крихітка Цахес…” спонукала мене замислитися над такими проблемами…”.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Усі ви, звісно, звернули увагу на те, наскільки несправедливим було панування такої істоти, як Цахес. Зрозуміло, що фея Рожа-Гожа просто зглянулася над малюком-калікою, не зазирнувши до його душі й не замислившись про наслідки. Але постає питання: чому ті, хто розгледів його сутність, нічого не зробили для того, щоб ця сутність стала якнайшвидше видимою іншим? Спробуймо відповісти на це запитання сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інтерактивний прийом “Кутки” (запис до зошитів)

· Чи не міг Бальтазар раніше покінчити з Цахесом? Дайте відповідь за допомогою прийому “Кутки”.

Примітка. Запропонований різновид роботи спрямований на формування умінь прислухатися до того, що говорять інші, формувати власну точку зору й обстоювати її у словесній полеміці. Спочатку вчитель формулює відкрите запитання та пропонує учням у зошитах заповнити таблицю: дібрати по три виважені аргументи для позитивної та негативної відповіді.

Так

Ні

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Зваживши свої аргументи, учні переходять до роботи на запропонованій шкалі.

РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара та філістера Цахеса   Німеччина   ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ

Кожен учень робить позначку, що відповідає його особистій позиції щодо запропонованої проблеми, яку оцінює певною кількістю балів. На основі заповненої шкали учні об’єднуються у три групи: 1-ша – “Так” (від 9 до 4), 2-га – “Ні” (від 4 до 9), 3-тя – “Так” (від 3 до 0) і “Ні” (від 0 до 3). Утворені групи обговорюють дібрані кожним аргументи й виробляють спільну позицію для ведення дискусії. Група обирає речника, який висловлює думки всієї групи. Групи презентують свої позиції по черзі, відповідаючи на запитання решти груп та висуваючи свої контраргументи. Кожен учень має право залишити свою групу й перейти до іншої, пояснивши, який саме аргумент переконав його змінити позицію.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Творчо-аналітична робота

· Напишіть есе (“вільне письмо”) за темою “Потворство: приховане й видиме”.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення: “Сьогодні мене вразило…”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне (Групове; 4 домашні групи): підготувати повідомлення (1-ша – цікаві факти із життя Е. Т. А. Гофмана, 2-га – шлях письменника до літературної діяльності, 3-тя – естетичні принципи Гофмана, 4-та – провідні теми творчості митця).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара та філістера Цахеса – Німеччина – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ