Метод вправи

Під методом вправи у вихованні зазвичай розуміють таку систему організації повсякденного життя, процесу навчання, діяльності, яка дозволяє школярам накопичувати досвід правильної поведінки, самостійності у вирішенні завдань, розвивати їх індивідуальні якості, почуття і волю, формувати позитивні звички, забезпечувати єдність між знаннями, переконаннями і поведінкою, словом і ділом.
Вправа у вихованні – це не механічна тренування. Воно здійснюється в процесі свідомого подолання труднощів при вирішенні життєво необхідних і дидактичних задач, передбачених навчальними предметами і програмами, досліджуваними в школі. А. С. Макаренко підкреслював, що в процесі виховання потрібно “створити такий ланцюг вправ, ланцюг труднощів, які треба долати і завдяки яким виходить хороша людина”.
Вправа як метод виховання забезпечує залучення дітей в систематичну, спеціально організовану суспільно корисну діяльність, що сприяє виробленню навичок, звичок, культурного поведінки, спілкування в колективі, якостей старанності, посидючості в навчанні та праці.
Вправи організуються як активні, ритмічно повторювані дії, прийоми, способи або як система отрегулированного поведінки дітей в типових ситуаціях, відповідного їх звичного моральному свідомості, діям і вчинкам. Вправи впорядковують систему ділових відносин, формують психологію стійкого, розміреного способу життя і трудової діяльності, зміцнюють позитивні риси характеру і волю. Формальна відпрацювання умінь і навичок, особливо в галузі спортивної боротьби, без з’єднання з духовними цінностями веде до виникнення подвійної моралі, аморальному використанню набутого досвіду. Втягнення дітей у поведінкові вправи розкриває ступінь їх вихованості, вміння включатися в процес самовиховання.
Вчителі повинні звертати особливу увагу на розвиток у школярів здатності орієнтуватися в ситуації навчальної обстановці, проявляти самостійність, швидко приймати обгрунтовані рішення, брати на себе відповідальність, добиватися поставлених цілей. Більшість дітей люблять заняття, насичені ситуаціями, які вимагають самостійності, напруженої розумової і фізичної роботи. І не слід опікати учнів, поспішати з підказкою, нав’язуючи їм свої рішення.
Виконанню вправ завжди передує міцне засвоєння теоретичного матеріалу учнями та ретельний інструктаж вчителя. Це дозволяє учням здійснювати систематичне поетапне відтворення дій, необхідних для формування певних якостей, з поступовим їх ускладненням, підвищенням рівня труднощі, додаванням елемента індивідуально особистісного творчості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Метод вправи