Методи управлінсько-виховного впливу

Під управлінсько-виховними методами мається на увазі сукупність дій (розумових або практичних) і прийомів, виконуючи які можна досягти потрібних результатів. Це своєрідна система принципів, яка дає установку на організацію продуктивної діяльності.

Вплив методів виховання проявляється через безпосередній вплив однієї людини на іншу (переконання, вимога, загроза, заохочення, покарання, приклад, авторитет і т. п.), створення спеціальних умов і ситуацій, що змушують людину проявити себе (висловити думку, зробити якесь дія). Також вплив виявляється через громадську думку і спільну діяльність, передачу інформації, навчання, здобуття освіти, виховання.

Серед методів управлінсько-виховного впливу виділяють:

Переконання, що формують певні психічні прояви (погляди, поняття, уявлення);
Вправи, що організують діяльність і стимулюючі позитивні мотиви;
Оцінку і самооцінку, що визначають вчинки, що стимулюють діяльність і надають допомогу в регуляції поведінки
Чудовим прикладом управлінсько-виховного впливу є виховання дитини її батьками. Саме за допомогою виховання в людині зароджуються і формуються основні риси і властивості його особистості. Неважко здогадатися, що, якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина виріс самостійним, впевненим у собі і успішним людиною, що володіє набором позитивних якостей (відповідальність, цілеспрямованість, стресостійкість, позитивність мислення і т. п.), то і виховувати його слід належним чином. У процесі виховання важливо проводити довірчі бесіди, вміти спрямовувати діяльність дитини та її поведінку, заохочувати за успіхи і давати зрозуміти, коли здійснений якусь провину. Потрібно наводити вагомі доводи, аргументи, приклади. Ставити в приклад авторитетних людей, видатних особистостей. Також важливо намагатися завжди давати правильну оцінку поведінці, діям, вчинкам і результатами вашої дитини, формувати у ньому адекватну самооцінку. Це, звичайно, лише кілька прикладів. Але важливо зрозуміти, що тільки у разі правильного управлінсько-виховного впливу на особистість людини стає можливим чинити на нього позитивне і конструктивне вплив.

І останньою групою методів соціальної психології є методи соціально-психологічного впливу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Методи управлінсько-виховного впливу