Когнітивна психологія

Когнітивна психологія – одне з провідних напрямків сучасної зарубіжної психології. Вона виникла в кінці 1950 – початку 1960-х рр. як реакція на характерне для пануючого в США біхевіоризму заперечення ролі внутрішньої організації психічних процесів. Спочатку головним завданням когнітивної психології було вивчення перетворень сенсорної інформації від моменту потрапляння стимулу на рецепторні поверхні до отримання відповіді (американський психолог С. Стернберг). При цьому дослідники виходили з аналогії між процесами переробки інформації в людини і в обчислювальному пристрої. Були виділені численні структурні складові (блоки) пізнавальних та виконавчих процесів, у тому числі короткочасна і довготривала пам’ять. Ця лінія досліджень, зіткнувшись з серйозними труднощами у зв’язку зі збільшенням числа структурних моделей приватних психічних процесів, призвела до розуміння когнітивної психології як напряму, завданням якого є доказ вирішальної ролі знання в поведінці суб’єкта [28].
Як спроба подолання кризи біхевіоризму, гештальтпсихології та інших напрямків когнітивна психологія не виправдала сподівань, які на неї надій, оскільки її представникам не вдалося об’єднати розрізнені лінії досліджень на єдиній концептуальній основі. З позицій вітчизняної психології аналіз формування та актуального функціонування знання як психічного відображення дійсності необхідно передбачає вивчення практичної і теоретичної діяльності суб’єкта, включаючи її вищі соціалізовані форми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Когнітивна психологія