Загальна психологія

Лише в людях себе пізнати здатна людина.
Йоганн Вольфганг фон Гете

Загальна психологія – це дисципліна, яка займається збором інформації про людській психіці з допомогою теоретичних і експериментальних досліджень. Вона виявляє найбільш загальні методи психології та психологічні закономірності, а також пояснює її основні поняття. Загальна психологія – це відмінна точка входу в процес вивчення психології і хороший джерело знань для психолога-фахівця, який дозволяє йому удосконалювати свої професійні навички. Будь-яка наука, якщо почати в неї заглиблюватися, починає здаватися досить складною, але разом з тим і цікавою. Але перед тим, як почати заглиблюватися в ту чи іншу науку, людині потрібно по поверхневим знанням її оцінити, щоб зрозуміти, що вона може дати. Я вважаю, що в цьому плані, загальна психологія – це чудова закуска для тих, хто хоче увійти у апетит, зайнявшись поглибленим вивченням психології. У цій статті я розповім вам про найбільш значущих моментах загальної психології, про яких вам корисно знати.

Введення в загальну психологію

Отже, першим ділом нам потрібно зрозуміти, що вона вивчає загальна психологія. Загальна психологія традиційно досліджує такі психічні процеси: мислення, пам’ять, увагу, емоції, мотивації, відчуття. Вона також досліджує такі психічні стан як: сон, неспання, фрустрованість, налаштованість, функціональні стани, транс. І ще вона вивчає такі психічні властивості як: риси характеру, темперамент, спрямованість, інтелект, здібності. В цілому загальна психологія збирає знання про найбільш загальні закономірності психічної життя, таких як: психіка, особистість, свідомість, діяльність, навички, знання, вміння, звички, вища нервова діяльність і багатьох інших. Як бачите – це все дуже важливі для нашого життя дослідження і закономірності, про які корисно знати, як можна більше. Варто також сказати, що загальна психологія збирає дані про людській психіці, як з різних прикладних галузей психології, так і з непсихологічних наук. Цими даними можуть користуватися не тільки психологи, а й інші зацікавлені в них науковці, а також всі, кому цікава психологія. Варто зауважити, що загальна психологія вивчає не тільки теорію, вона також займається і експериментальними дослідженнями. Таким чином, за допомогою цієї дисципліни можна отримати корисні та практичні знання про людській психіці, завдяки яким будь-яка людина зможе вирішити різні повсякденні проблеми і завдання.

Для таких суміжних наук, як: філософія, соціологія, педагогіка, юриспруденція, фізіологія, мовознавство, інформатика, мистецтвознавство, загальна психологія має дуже важливе значення. Вона знаходить і пояснює основні закономірності, як в поведінці людини, так і в перебігу і розвитку його психічних процесів. Теоретичне дослідження загальної психології включає в себе вивчення історії цієї науки, різних психологічних досліджень, проблем, напрямів, а також певних тематичних розділів психології. А практичний курс включає в себе освоєння методів науково-дослідної, практичної психологічної і педагогічної роботи. Загальна психологія більшою мірою є теоретичною психологією, а вже на її основі будується практична психологія, – це психотерапія, прикладна психологія, психологія розвитку особистості, а також психологія нормальної життєдіяльності.

Методи загальної психології

У загальній психології, як і в більшості інших наук, для отримання різних фактів використовують різноманітні методи. Базовими методами є: спостереження, бесіда і експерименти. Також можуть бути використані модифікації кожного з цих методів для отримання більш кращих результатів. Давайте розглянемо більш докладно кожен з цих методів.

Спостереження – є відносно простим і найбільш давнім методом пізнання. У найпростішій формі цей метод являє собою життєві спостереження. Ним може користуватися будь-яка людина у своєму повсякденному житті. Ми всі можемо спостерігати за людьми і робити певні висновки на основі своїх спостережень. У загальній психології існують декілька видів спостереження: короткочасне, довготривале, суцільне, вибіркове та спеціальне. Довготривале спостереження може проходити протягом декількох років, ви, напевно, чули про те, як який-небудь вчений протягом декількох років спостерігав за якимось явищем, після чого зробив певні висновки. Що стосується спеціального спостереження, то його ще можна назвати включеним спостереженням, коли спостерігач сам занурюється в досліджувану ним групу.

Процедура спостереження складається з таких етапів:

    1. Необхідно поставити мету, завдання. 2. Необхідно визначити ситуацію, предмет і об’єкт спостереження. 3. Необхідно визначити спосіб, який буде чинити найменший вплив на досліджуваний об’єкт і дозволить отримати необхідні дані. 4. Необхідно визначити спосіб ведення даних. 5. В кінці необхідно обробити отримані дані.

Існує зовнішнє спостереження і самоспостереження. Зовнішнє спостереження, що здійснюється сторонньою людиною, називається об’єктивним. Воно буває прямим і непрямим. Самоспостереження може бути безпосереднім – здійснюється в поточному моменті, і відстроченим – воно грунтується на спогадах, мемуарах, записах з щоденників, відео та аудіозаписи і так далі. В цьому випадку людина самостійно аналізує свої думки, переживання, почуття, відчуття. Варто зауважити, що і для двох інших методів – бесіда і експерименти, спостереження є невід’ємною частиною дослідження. Воно дозволяє отримати необхідні дані.

Бесіда. За допомогою бесіди можна зібрати необхідні відомості про обстежуваному людину і його діяльності. Це можна зробити прямим або опосередкованим, усним або письмовим чином. Завдяки цим даним можна визначити характерні для цієї людини психологічні явища. Для збирання відомостей про людину і його життя використовують такі види бесід, як: бесіда з самим людиною, наприклад, з допомогою інтерв’ю, при якому він відповідає на заздалегідь підготовлені для нього питання, бесіда з знайомими з ним людьми, коли вони розповідають все, що знають про цю людину, а також використання опитувальників і різних видів анкет, коли людина письмово відповідає на поставлені йому запитання.

Найкращі результати можна отримати за допомогою особистої бесіди дослідника з обстежуваним людиною. Для цього необхідно, або у всякому випадку бажано, попередньо продумати бесіду, скласти детальний план її проведення, визначити ті проблеми, які необхідно виявити і вирішити, які питання для цього потрібно задати обстежуваній людині. Загалом, потрібно підготуватися до бесіди. Не варто також виключати і питання від обстежуваної людини, тому по можливості потрібно визначити найбільш ймовірні з них і підготуватися до них. Зазвичай, двостороння бесіда дає найкращий результат і надає набагато більше інформації для аналізу, ніж просто відповіді на питання. Чим більш відкритим буде розмова, тим більше людина може повідати досліднику про себе і свого життя.

Експеримент. Цей метод передбачає активне втручання дослідника в процес діяльності обстежуваної людини для створення певних умов, які допоможуть виявити психологічний факт. Експеримент може бути лабораторним, при якому використовується спеціальна апаратура і він протікає в особливих умовах. У цих умовах дії випробуваного направляються інтуїцією. Людина може знати про те, що над ним проводиться психологічний експеримент, але при цьому про істинному розумінні цього експерименту він може не здогадуватися, якщо тільки йому про нього не повідомлять. Деякі експерименти можуть проводитися багаторазово на цілій групі людей, це дає можливість встановити певні важливі закономірності в розвитку психічних явищ.

Існує ще один метод – тести. Людині влаштовують спеціальні випробування для встановлення в нього яких-небудь психічних якостей. Тести є короткочасними і аналогічними для всіх випробовуваних завданнями, і за результатами виконання цих завдань у випробовуваних визначається наявність певних психічних якостей, а також рівень їх розвитку. Тести створюються для того, щоб робити певні прогнози з їх допомогою або ставити діагноз. Вони завжди повинні бути дуже надійними, мати наукове обгрунтування і виявляти максимально точні характеристики.

Також існує ще генетичний метод. Цей метод грунтується на спостереженнях і експериментах, і будується на результати цих спостережень і експериментів. А суть його полягає у вивченні розвитку психіки з метою розкриття загальних психологічних закономірностей.

Слід сказати, що при використанні різних методів, завжди необхідно брати до уваги всі особливості досліджуваної проблеми. Тому в деяких випадках поряд з основними, описаними тут методами, використовуються спеціальні допоміжні та проміжні методики.

Я рекомендую всім, хто збирається почати вивчати психологію людини – почитати книги по загальній психології. Вони допоможуть вам познайомитися з цією наукою найбільш цікавим чином. Конкретні книги рекомендувати я не буду, тому що різним людям підходять різні книги, все-таки у всіх різний базовий рівень розвитку, і комусь простіше зрозуміти одну книгу, комусь іншу. Пошукайте, подивіться, почитайте різні книги по загальній психології – яка з них, що називається, піде, ту і починайте докладно вивчати. Загальна психологія – наука цікава, вона багато що пояснює в поведінці людини, багато допомагає зрозуміти, чому дозволяє навчитися. З її допомогою ви навчитеся розбиратися в багатьох важливих для нашого повсякденного життя моментах, пов’язаних з усім тим, з чим ми часто стикаємося, коли взаємодіємо з іншими людьми, але що нам не завжди вдається зрозуміти. Так що не шкодуйте часу і сил на її вивчення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Загальна психологія