Азотиста кислота і нітрити

Азотиста кислота HNO2 – дуже слабка нестійка кислота. Вона існує лише в розведених розчинах (ступінь дисоціації а = 6,3% в 0,1 н. Розчині). Азотиста кислота легко розкладається з утворенням окису і двоокису азоту
2HNO2 = NO + NO2 + Н2O.
Ступінь окислювання азоту в азотистої кислоті +3. При такій ступеня окислення умовно можна вважати, що з зовнішнього шару атома азоту віддано 3 електрона і ще залишилося 2 валентних електрона. У зв’язку з цим для N + 3 в окисно-відновних реакціях існують дві можливості: він може проявляти як окисні, так і відновні властивості в залежності від того, в яку середу-окислювальну або відновну – потрапляє.
Солі азотистої кислоти називаються нітритами. Діючи на нітрити сірчаною кислотою, можна отримати азотисту кислоту:
2NaNO2 + H2SO4 = Na2SO4 + 2HNO2.
Нітрити являють собою солі, досить добре розчинні у воді. Як і сама азотистая кислота, нітрити можуть проявляти окисні властивості при реакції з відновниками, наприклад:
NaNO2 + KI + H2SO4 → I2 + NO…

– Знайти кінцеві продукти і розставити коефіцієнти на основі електронного балансу спробуйте самостійно.

Оскільки виділяється йод легко виявити за допомогою крохмалю, дана реакція може служити способом виявлення навіть незначних кількостей нітритів у питній воді, присутність яких небажано через отруйності. З іншого боку, нітритний азот може окислюватися до N + 5 під дією сильного окислювача.
NaNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → NaNO3 + Cr2 (SO4) 3 + …

– Решта продукти реакції знайдіть самостійно, складіть електронний баланс і розставте коефіцієнти.

■ 34. Закінчите рівняння.
HNO2 + KMnO4 + H2SO4 → … (N + 5, Мn + 2).
35. Перерахуйте властивості азотистої кислоти і нітритів. (Див. Відповідь)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Азотиста кислота і нітрити