Кислоти

У фруктах містяться різні органічні кислоти. Це лимонна, щавлева, яблучна кислоти та ін. Крім органічних кислот існує безліч неорганічних, або мінеральних. Молекули неорганічних кислот складаються з меншої кількості атомів і в них міститься не вуглець (у більшості неорганічних кислот), а інші хімічні елементи.

Важливими неорганічними кислотами є:

HCl – соляна (хлороводородная) кислота;
H2SO4 – сірчана кислота;
H2SO3 – сірчиста кислота;
H2S – сірководнева кислота;
HNO3 – азотна кислота;
H3PO4 – фосфорна кислота;
H2CO3 – вугільна кислота;
H2SiO3 – кремнієва кислота.
Якщо в хімічній формулі кислоти міститься кисень, то вона є кислородсодержащей, якщо ні, то безкисневому.

Безкисневі кислоти – це водні розчини газів з тією ж формулою. Так, газ хлороводород (HCl) при розчиненні у воді утворює хлорне кислоту (HCl). Теж саме стосується бромоводородной (HBr), іодоводородной (HI), сірководневою (H2S), синильної (HCN) кислот.

Сірчана (H2SO4) і азотна (HNO3) кислоти являють собою рідини, а фосфорна (H3PO4) – тверда речовина.

Сірчиста (H2SO3) і вугільна кислоти (H2CO3) – це водні розчини сірчистого (SO2) і вуглекислого (CO2) газів відповідно.

У будь-якому випадку в лабораторії працюють з розчинами кислот, за винятком кремнієвої кислоти (H2SiO3), яка нерозчинні в воді.

Індикатори лакмус і метилоранж в присутності кислоти змінюють колір на червоний.

Розчини різних кислот проявляють схожі властивості, які обумовлені присутністю в них атомів водню. Розрізняються кислоти своїм кислотним залишком, частиною хімічної формули без водню. Наприклад, у сірчаної кислоти кислотний залишок – SO4. У більшості реакцій кислотні залишки переходять з однієї речовини в іншу, при цьому не змінюються. Тому можна говорити про валентності кислотних залишків, яка дорівнює кількості атомів водню в молекули кислоти (так як водень одновалентен), які здатні заміщатися на метал. Так в азотній кислоті (HNO3) кислотний залишок (NO3) має валентність I, у вугільній кислоті (H2CO3) валентність кислотного залишку (CO3) дорівнює II, а у фосфорній кислоті (H3PO4) залишок PO4 має валентність III. За валентності кислотного залишку кислоти ділять на одноосновні, двоосновні, триосновні та ін.

Кислоти реагують з активними металами. При цьому утворюються солі. Крім того виділяється водень (за винятком азотної кислоти).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Кислоти