Оксид азоту (I)

Оксид азоту (I) – це несолеутворюючий оксид. Малі концентрації закису азоту викликають легке сп’яніння (звідси назва – “звеселяючий газ”).

При вдиханні чистого газу швидко розвиваються стан сп’яніння і сонливість. Закис азоту має слабку наркотичну активність, у зв’язку з чим в медицині її застосовують у великих концентраціях. У суміші з киснем при правильному дозуванні (до 80% закису азоту) викликає хірургічний наркоз.

Будова молекули оксиду азоту (I) можна описати методом валентних зв’язків. Так як оксид азоту (I) складається з двох, так званих резонансних структур, які переходять одна в іншу:

Загальну формулу в такому випадку можна задати, позначаючи змінюються зв’язку в резонансних структурах пунктиром:

Отримати оксид азоту (I) в лабораторії можна розкладанням нітрату амонію:

NH4NO3 → N2O + 2H2O

Хімічні властивості оксиду азоту (I):

1. При нормальних умовах оксид азоту (I) інертний. При нагріванні проявляє властивості окислювача. Оксид азоту (I) при нагріванні окисляє водень, аміак, метали, сірчистий газ і ін. При цьому азот відновлюється в просте речовина.

N2O + H2 → N2 + H2O

N2O + Mg → N2 + MgO

N2O + 2Cu → N2 + Cu2O

3N2O + 2NH3 → 4N2 + 3H2O

N2O + H2O + SO2 → N2 + H2SO4

Ще приклад: оксид азоту (I) окисляє вуглець і фосфор при нагріванні:

N2O + C → N2 + CO

5N2O + 2Р → 5N2 + Р2O5

2. При взаємодії з сильними окислювачами N2O може проявляти властивості відновника.

Наприклад, N2O окислюється розчином перманганату в сірчаної кислоти:

5N2O + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 10NO + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оксид азоту (I)