Неорганічні кислоти

Складні речовини, що складаються з атомів водню і кислотного залишку, називаються мінеральними або неорганічними кислотами. Кислотним залишком є ​​оксиди і неметали, з’єднані з воднем. Головне властивість кислот – здатність утворювати солі.

Класифікація

Основна формула мінеральних кислот – HnAc, де Ac – кислотний залишок. Залежно від складу кислотного залишку виділяють два типи кислот:

    Кисневі, що містять кисень; Безкисневі, що складаються тільки з водню і неметала.

Основний список неорганічних кислот відповідно до типу представлений в таблиці.

Тип

Назва

Формула

Кисневі

Азотна

HNO3

Азотиста

HNO2

Борна

H3BO3

Дихромова

H2Cr2O7

Йодна

H5IO6

Йодновата

HIO3

Кремнієві – метакремнієва і ортокремнієвої

H2SiO3 И H4SiO4

Марганцова

HMnO4

Марганцова

H2MnO4

Метафосфорна

HPO3

Мышьякова

H3AsO4

Ортофосфорна

H3PO4

Сірчана

H2SO4

Сірниста

H2SO3

Тіосірчана

H2S2O3

Тетратіонова

H2S4O6

Вугільна

H2CO3

Фосфориста

H3PO3

Фосфорноватиста

H3PO2

Хлорна

HClO4

Хлорновата

HClO3

Хлориста

HClO2

Хлорноватиста

HClO

Хромова

H2CrO4

Ціанова

HOCN

Безкисневі

Фторводнева (плавикова)

HF

Хлорводнева (соляна)

HCl

Бромоводнева

HBr

Йодоводнева

HI

Сірчановоднева

H2S

Ціановоднева

HCN

Крім того, відповідно до властивостей кислоти класифікуються за такими ознаками:

    Розчинність: розчинні (HNO3, HCl) і нерозчинні (H2SiO3); Летючість: летючі (H2S, HCl) і нелеткі (H2SO4, H3PO4); Ступінь дисоціації: сильні (HNO3) і слабкі (H2CO3).

Для позначення мінеральних кислот використовуються традиційні і тривіальні назви. Традиційні назви відповідають найменуванню елемента, який утворює кислоту з додаванням морфем – ва, – овая, а також іст, – новатая, – новатістая для позначення ступеня окислення.

Отримання

Основні методи отримання кислот представлені в таблиці.

МетодОписПриклади
Взаємодія простих речовинУтворення безкисневих кислот

– H2 + Cl2 = 2HCl;

– H2 + S = H2S

Взаємодія оксидів з водоюУтворення кисневих кислотSO3 + H2O = H2SO4
Взаємодія солей з розчинами кислотОтримання слабких кислотNa2SiO3 + 2HCl = H2SiO3 + 2NaCl
ЕлектролізПід дією електрики водні розчини солей утворюють сильні кислоти2CuSO4 + 2H2O = 2Cu + O2 + 2H2SO4
Властивості

Більшість кислот – рідини з кислим смаком. Вольфрамова, хромова, борна і кілька інших кислот знаходяться в твердому стані при нормальних умовах. Деякі кислоти (Н2СО3, H2SO3, HClO) існують тільки у вигляді водного розчину і відносяться до слабких кислот.

Кислоти – активні речовини, що реагують:

З металами:

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2;

З оксидами:

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O;

З основою:

H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O;

З солями:

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 ↑ + H2O.

Всі реакції супроводжуються утворенням солей.

Можлива якісна реакція зі зміною кольору індикатора:

    Лакмус забарвлюється в червоний; Метил оранж – в рожевий; Фенолфталеин не змінюється.

Хімічні властивості мінеральних кислот визначаються здатністю диссоціюватися в воді з утворенням катіонів водню і аніонів водневих залишків. Кислоти, що реагують з водою необоротно (дисоціюють повністю) називаються сильними. До них відносяться хлорне, азотна, сірчана і хлорводнева.

Що ми дізналися?

Неорганічні кислоти утворені воднем і кислотним залишком, яким є атоми неметала або оксид. Залежно від природи кислотного залишку кислоти класифікуються на безкисневі і кисень. Все кислоти мають кислий смак і здатні диссоціюватися у водному середовищі (розпадатися на катіони і аніони). Кислоти отримують з простих речовин, оксидів, солей. При взаємодії з металами, оксидами, основами, солями кислоти утворюють солі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Неорганічні кислоти