Як дбаєш, так і маєш – БАЙКИ

Матеріал уроку. Леонід Глібов “Коник-стрибунець”.

Мета. Продовжити ознайомлення із жанром байки, навчати знаходити мораль твору; вчити передавати за допомогою інтонації, міміки, жестів характери персонажів під час читання в особах; виявляти наслідки неправильних вчинків; виховувати любов і повагу до праці.

Обладнання. Малюнки коника-стрибунця, мурахи. Мовний матеріал.

Хід уроку

I. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1. Гра “Закінчи речення”.

– Невеликий, найчастіше віршований твір повчального змісту – це… (Байка).

– У байках в образах тварин, рослин, різних предметів зображено… (Людей).

– У більшості байок є… (Дві частини).

– Що схвалюється, а що засуджується у байці можна дізнатися з… (Повчального висновку).

– Автора байки називають… (Байкарем).

– Байку “Лебідь, Щука і Рак” написав… (Леонід Глібов).

2. Опрацювання загадок про персонажів байки.

– У своєму творчому доробку Леонід Глібов має аж 107 байок. Герої наступної його байки, на відміну від попередньої, мають спільну ознаку – вони комахи. А які – дізнаєтесь, прочитавши та відгадавши загадки.

А) Читання загадки, роз’єднуючи слова.

Стрибаєпружинка –

Зеленавнеїспинка –

Зтравинастебелинку,

Згілкинастежинку.

(Коник-стрибунець)

Б) Вправа на розвиток мовної догадки.

– Прочитайте загадку, подумки вставляючи пропущені букви.

У л. с. гурт. м ми

Тр. д. м. сь невт. мн.:

Зв. д. м. б. д. н. к

З с. сн. в. х хв..їн. к.

(Мурахи)

3. Бесіда про поведінку тварин, що є персонажами байки.

– Чи доводилось вам бачити цих комах? Чи спостерігали за їхньою поведінкою?

– Де живуть мурахи? Що ви знаєте про цих комах? (Відповіді дітей.)

– Коник-стрибунець живе на луках. З місця на місце пересувається, перелітаючи і стрибаючи. Живиться дрібними комахами і рослинами. Коники утворюють звуки, тручи крилами. Якщо до них наблизитися, вони припиняють тріскотання, і знайти їх в траві майже неможливо.

II. Опрацювання байки Леоніда Глібова “Коник стрибунець”.

1. Слухання байки. Перевірка первинного сприймання.

– Мураха і Коник-стрибунець є персонажами наступної байки Леоніда Глібова. Прочитайте її назву.

– Послухайте байку і скажіть, з яким проханням звернувся Коник до Мурахи.

– Хто був працьовитим? А хто – безтурботним?

2. Словникова робота.

Вдатний

Розкошував

Співучий

Розгулявся

Проворний

Співав

Веселий

Плаче

– Якою частиною мови є слова першої колонки? А другої?

– Прочитайте тлумачення деяких слів з підручника (с. 96).

3. Повторне читання байки мовчки.

– Простежте, як і чому змінювалася поведінка Коника.

4. Аналіз змісту байки з елементами вибіркового читання.

– Яким був Коник? Прочитайте його опис. Яким було його життя влітку?

– Як змінилася його поведінка? Прочитайте. З чим це пов’язано?

– Прочитайте, що просив Коник Мурав’я. Що відповів йому Муравей? Як ви зрозуміли ці слова? Як, по-вашому, провів літо Муравей?

– Перечитайте ще раз мовчки слова, що на дошці (Із словникової роботи). Подумайте, кого вони описують.

– Які риси характеру Коника вони підкреслюють? (Байдужість, безтурботність, лінь.) Хто вам сподобався? А чию поведінку засуджуєте?

– Знайдіть слова, в яких передано головну думку байки. Що автор засуджує в ній? Від яких рис характеру застерігає нас?

5. Робота над виразністю читання байки.

– Знайдіть речення, в яких є звертання. Яким голосом їх треба читати? (“Дядьку, он зима біліє!”, “Порятуй, порадь, земляче… “, “… а тепер танцюй, небоже…”, “Опізнився, небораче…”).

– Чи однаковим тоном ви будете ‘їх читати? (Перші два речення треба читати благальним, тремтячим голосом, а наступні – впевнено, повчальним тоном.)

– Прочитайте питальні речення. Яким має бути темп і тон голосу?

– А як будете читати слова автора?

6. Читання байки в особах.

Діти діляться по троє і читають байку в групах, намагаючись передати голосом, жестами, виразом обличчя своє ставлення до дійових осіб твору.

7. Конкурс на виразне читання байки (2-3 групи).

– Хто з груп сподобався вам найбільше? Чим?

8. Розвиток зв’язного мовлення.

– Як можна змінити кінцівку байки?

– А її назву?

9. Робота в зошиті (с. 37-39).

III. Підсумок уроку.

– Твір якого жанру читали? Хто його автор?

– Як ви гадаєте, кого мав на увазі байкар, розповідаючи про Коника і Мурав’я?

– Які недоліки людського характеру засуджуються у байці, прочитаній сьогодні?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Як дбаєш, так і маєш – БАЙКИ