БАЙКИ ЕЗОПА

Мета: закріпити знання учнів про байку, її складові; ознайомити з особистістю і творчістю Езопа; розкрити значення поняття “езопова мова”; формувати навички аналізу творів Езопа; розвивати в учнів навички аналізу байки, логічне мислення, навички виразного читання, зв’язного мовлення; сприяти вихованню у школярів високих моральних якостей.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Усміхнися сонечку:

“Здрастуй, золоте!”,

Усміхнися квіточці:

Хай вона цвіте!

Усміхнися дощику:

“Лийся, мов з відра”.

Друзям усміхнися,

Побажай добра.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гра “Знайди слова”

– Яке слово буде ключовим? (Жанри)

– Прочитайте тему уроку.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо читати байки давньогрецького байкаря Езопа.

IV. СПРИЙМАННЯ Й ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з виставкою книг

Конкурс “Рекламний ролик”

Учні презентують книжки, подані ними на виставку.

2. Гра “Назви слово”

Учитель називає визначення, учні називають поняття.

– Слово походить від давньоруського баять – говорити, розповідати. Це короткий віршований або прозовий літературний твір із повчальним змістом. (Байка)

– Оповідна частина (розповідь) і повчальна (мораль). (Частини байки)

– Художній прийом (від грец.- “інакомовлення”) – зображення одного предмета через інший. (Алегорія)

– Л. Глібов, Г. Сковорода, І. Крилов – відомі… (байкарі).

3. Технологія “Мікрофон”

– Найславетніший байкар світу, напівлегендарний Езоп народився у Давній Греції. Від народження він був горбатим і дуже потворним. Усе життя Езоп провів у рабстві. Принаймі, так розповідають про нього легенди, хоча й невідомо, чи існував Езоп насправді.

У багатьох оповіданнях, героєм яких був Езоп, він завжди виявляється мудрішим і винахідливішим за свого пана, мудрішим за багатьох відомих мудреців. На основі цих оповідань був складений цілий “життєпис” байкаря. Цікава легенда про смерть Езопа: його скинули зі скелі дельфійські жерці, яким він дорікав за користолюбство і захланність.

Ім’я Езопа вперше згадується в працях історика Геродота (V ст. до н. е.). Геродот згадує його як історичну і досить відому постать, повідомляючи про те, що Езоп був байкарем, жив на острові Самос у першій третині VI ст. до н. е. і не був рабом якогось Уадмона.

З іменем Езопа нерозривно пов’язане становлення байки. Віршовані байки, як самостійний жанр відомі в Грецькій літературі з часів Архілоха. Езопу приписують цілий збірник байок (426), написаних прозою. Склад цього збірника дуже строкатий: поряд із добре відомими сюжетами, трапляються й анекдоти, що належать до найрізноманітніших епох. Серед байок, які приписують Езопу, є чимало вже знайомих нам (“Вовк і Ягня”, “Жаба і Віл”, “Кінь та Осел”, “Вовк і Журавель”, “Крук і Лисиця” тощо).

Байки Езопа вирізняються надзвичайною простотою і лаконічністю.

Отже, Езоп – це розумна і щедра людина. Він навчав людей розрізняти добро і зло, замислюватися над учинками героїв і своїми власними.

Невмирущими виявилися його байки. Вони переходять від покоління до покоління, звучать різними мовами, але зберігають свою навчальну силу.

4. Фізкультхвилинка для очей

Переміщати олівець від відстані витягнутої руки до кінчика носа і назад, стежачи за його рухом. Повторити 10-12 разів.

5. Читання та аналіз байок Езопа

1) Робота в парах. Читання за особами байки “Вовк і Ягня”.

2) Бесіда за змістом прочитаного.

– Про що розповідається в байці?

– Назвіть головних героїв байки.

– Де відбувається дія?

– Чи є в байці описи героїв? (Немає, і це дає змогу зосередити увагу читачів на вчинках персонажів, тобто на дії.)

– Який прийом використав Езоп, щоб розкрити характери героїв? (Діалог)

– Які слова вживає автор для характеристики мови персонажів? (Вовк – почав звинувачувати, зауважив, сказав; Ягня – відповіло.)

– Які репліки героїв допомагають розкрити характери їхніх учинків? (Вовк сильний, він приступливо дошкуляє бідному Ягняті, шукає привід, аби звинуватити його, Ягня ж боязливе.)

– Як ви гадаєте, чи був привід для суперечки? (Ні. Ягня не могло чинити погано, бо взагалі стояло внизу. Вовкові хотілося їсти. І суперечка створена штучно.)

– Який фінал твору? (Трагічний)

– У чому полягає мораль?

2) Виразне читання байки “Крук і Лисиця”.

– Назвіть персонажів байки.

– Який тип людей змальовано в образі Крука? (Нерозумних, дурних, надто довірливих людей, які легко піддаються впливові і сприймають будь-які слова за щиру правду.)

– Який тип людей змальовано в образі Лисиці? (Хитрі, лицемірні, нещирі, навіть підступні, які неправдою прагнуть заволодіти тим, що їм не належить.)

– Скільки частин виділено в оповідній частині? (Три)

– Яка мораль басні? (Ця байка стосується нерозумної людини.)

3) Опрацювання тексту байки “Мурашка і Цикада”.

Цикада – дрібна комаха зі складеними вздовж тіла крилами; вона добре стрибає.

– Назвіть героїв байки.

– З яким проханням звернулася Цикада до Мурашок?

– Чи правильно вчинили мурашки, відказуючи Цикаді?

– Яка мораль байки? (Не можна у житті бути безтурботними і не дбати про майбутнє.)

– Що засуджується в байці? (Лінощі, безпорадність, легковажне ставлення до життя)

4) Мовчазне самостійне читання байки “Хліборобові діти”.

– Про кого розповідається в байці?

– Як поводилися діти?

– Як батькові вдалося довести, що потрібно триматися один одного?

– Яка мораль байки? (Байка доводить, що коли згода між людьми – їх важко перемогти, коли незгода – легко.)

6. Фізкультхвилинка “Пташки”

Крильця пташки розправляють,

(Розвести руки в сторони.)

Їх до сонця підіймають.

(Руки вгору, потягнутись.)

Потім можна політати

(Покрутитись, виконуючи рухи руками вгору, вниз.)

І комашок поганяти.

(Присісти.)

На галявину злетілись, Там зернят вони наїлись.

(Сісти на місця.)

Потім знову полетіли, У гніздечку хутко сіли.

(Рухи руками вгору, вниз.)

За Л. Грищенко

7. Колективна робота. Технологія “Кошик знань”

– Назвіть риси, що є спільними для всіх байок Езопа.

– Усі написані прозою;

– однакові за будовою: спочатку оповідь, а потім – мораль;

– обмежена кількість героїв;

– присутня алегорія.

8. Технологія “Мозковий штурм”

– Езоп не міг відкрито сміятися над тупістю і тому розповідав історії, які нібито сталися з тваринами. Усі це добре розуміли, але звинуватити його у висміюванні негативних рис характеру не могли.

– Як ви вважаєте, яке поняття називають “езопова мова”?

Свої байки Езоп будував як алегоричні розповіді, застосовуючи живу розмовну мову. Тому байки були зрозумілі всім. Алегорична мова байок дістала назву “езопова мова”.

Отже, “езопова мова” – замаскований спосіб думок із натяками, недомовками задля уникнення будь-яких заборон.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ Й ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Технологія “Мікрофон”

– Які проблеми порушував Езоп у своїх байках?

– Якої мудрості ви навчилися?

– “Вовк і Ягня” – засуджує кривдників; “Крук і Лисиця” – засуджує нерозумну людину; “Мурашка і Цикада” – засуджує лінощі, безпорадність, легковажне ставлення до життя; “Хліборобські діти” – навчає, що людям слід завжди жити у злагоді.

2. Бліцопитування

– Дайте визначення поняттю “байка”.

– Що таке алегорія?

– Як ви розумієте поняття “езопова мова”?

– З якою метою в байці вміщена мораль?

– Що вам найбільше запам’яталося з розповідей про Езопа?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вам сподобалося на уроці?

– Чого навчились?

– Про що розповісте вдома батькам?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Наступний урок позакласного читання проведемо за темою “Казка Г. К. Андерсена “Снігова королева””. Завдання до уроку та список літератури ви знайдете в куточку читача.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

БАЙКИ ЕЗОПА