Мурашки і Цикада – ЕЗОП – МУДРІСТЬ БАЙКИ

Мурашки Взимку Сушили на Сонці вогке збіжжя, коли до них підійшла голодна Цикада й попросила, щоб їй дали їсти. Тоді вони спитали її, чому вона не заготувала собі харчів улітку, а вона їм: “Мені все було ніколи, я співала”.

На це Мурашки, сміючись, відповіли: “Якщо ти співала влітку, то потанцюй узимку”.

Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати.

(Переклад Андрія Білецького)

Робота з текстом

1. Утіленням яких людських якостей є алегоричні образи Цикади та Мурашок?

2. Поясніть, чому Мурашки засміялися на відповідь Цикади.

3. Чого навчає ця байка?

4. Перекажіть байку близько до тексту.

Сюжети Езопових творів використовували байкарі всього світу. Українські письменники, як і давньогрецький байкар, викривали людські й суспільні вади, прославляли моральні чесноти. На традиції Езопа спиралися Г. Сковорода, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, Л. Глібов. Використовуючи Езопові сюжети й образи, українські митці додавали їм виразного національного колориту. Так, Г. Сковорода називав мораль байки силою, підкреслюючи її значення для зміцнення душевних сил людини.

Перевірте себе

1. Які відомості з життя Езопа ви запам’ятали?

2. Поясніть вислів езопова мова.

3. Розкажіть про 1-2 сюжети творів Езопа.

4. Які людські й суспільні вади засуджує байкар у своїх творах?

5. Які чесноти уславлює?

Радимо прочитати

Езопові байки / Переказ П. Цімікалі. – К, 1990.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мурашки і Цикада – ЕЗОП – МУДРІСТЬ БАЙКИ