КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – БАЙКА У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ – 6 клас

До теми “Байка як один з найдавніших жанрів літератури”

1. Де зародилася байка як жанр?

2. Сформулюйте визначення байки.

Байка – коротке, переважно віршоване, алегоричне оповідання, в якому закладено повчальний зміст.

3. З яких частин складається байка?

4. Хто є героями байок?

5. Що характерно для персонажів байок?

Те, що вони є уособленням людських вад.

6. Які прийоми найчастіше використовуються в байках?

Персоніфікація (уособлення), алегорія, езопова мова.

7. Дайте визначення поняття “езопова мова”.

Езопова мова (за ім’ям давньогрецького байкаря Езопа) – замаскований спосіб думок із натяками, недомовками задля уникнення будь-яких заборон.

8. Що таке алегорія?

Алегорія (з грец. “інакомовлення”) – це відображення одного предмета через інший.

9. Назвіть відомих байкарів світу.

10. Коли жанр байки з’явився в Україні? Назвіть українських байкарів.

До теми “Байки Езопа”

1. Що вам відомо про Езопа?

Дослідники вважають, що Езоп був родом із Фригії – краю, що знаходиться у Малій Азії. Він був рабом.

2. Назвіть відомі вам байки Езопа.

3. Про що розповідається у байці “Вовк та Ягня”?

4. Які репліки персонажів допомагають розкрити характер учинків героїв?

5. Подумайте, з якою метою Лисиця вихваляла Крука у байці “Лисиця і Крук” ?

6. Як Крук випустив м’ясо?

7. Як ви думаєте, коли Лисиця була щирою: на початкутворучи наприкінці?

5. Якими зображені Мурашка і Цикада у байці “Мурашка і Цикада” ?

Мурашка працьовита. Цикада безвідповідальна, любить погуляти, весело відпочити.

Чому Мурашка не дала Цикаді харчів?

10. Які людські вади висміюються у байці “Мурашка і Цикада” ?

11. Згадайте, як жили хліборобові діти між собою (байка “Хліборобові діти”)?

12. Чого повчає байка “Хліборобові діти”?

Людям завжди слід жити у злагоді.

13. Знайдіть риси, що є спільними для усіх байок Езопа.

Усі вони написані прозою. Однакові за будовою: спочатку йде оповідь, а потім – мораль. Обмежена кількість дійових осіб. Присутня алегорія.

До теми “Ж. де Лафонтен. Байка “Зачумлені звірі””

1. Де служив Ж. де Лафонтен?

Він служив збирачем податків.

2. Коли Ж. де Лафонтен увійшов в літературу?

3. Назвіть головних персонажів байки “Зачумлені звірі”.

4. Яка проблема турбує героїв байки?

5. Кого було визнано винним? Чому?

6. Подумайте, чому байка називається “Зачумлені звірі”?

Герої байки засліплені блиском золота, яке дає право на життя у цьому світі.

7. У чому, на вашу думку, полягає алегорія байки?

Не тільки в тому, що розповідається про життя людей. Алегоричним є образ чуми. Чума – це гроші, страшна влада яких засмоктує людину, калічить її душу, затьмарює розум.

8. Подумайте, що нового, порівнюючи з байками Езопа, з’являється у Лафонтена? Більша кількість дійових осіб, більше діалогів, віршована форма, соціальні мотиви.

До теми “I. Крилов. Байка “Вовк та Ягня””

1. Що вам відомо про I. Крилова?

I. Крилов відомий як редактор сатиричного журналу “Почта духов”. Він чудово грав на скрипці, але професіоналом не став. Славу Крилову принесли байки, в яких він справді досяг рівня високого мистецтва.

2. Які байки І. Крилова ви знаєте?

3. Визначте складові частини байки “Вовк та Ягня”.

На початку байки іде мораль, а потім – оповідна частина.

4. Як слід розуміти три рядки моралістичної частини байки?

Автор-оповідач протиставляє свою байку справжній історії.

5. Де відбувається дія байки? Коли?

6. Який момент байки можна вважати кульмінаційним?

7. Зверніть увагу, як поводяться герої.

Кожен із персонажів намагається довести свою правоту. Ягня виправдовується, а Вовк звинувачує.

8. Знайдіть у тексті фрази, що підтверджують безневинність Ягняти. Доведіть, що вони дійсно справедливі.

9. Зачитайте звинувачення Вовка. Що можна сказати про них?

10. Подумайте, носіями яких людських рис є персонажі байки?

Вовк – людина сильна, нахабна. Ягня – людина, що має відчуття власної гідності, але через різні причини не здатна себе захистити.

11. Визначте ідею твору.

Засудження несправедливостей людського життя, неправедної влади сили.

12. Який прийом допомагає авторові розкрити ідею твору?

Сатира.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – БАЙКА У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ – 6 клас