Характеристика солей

Солі – це такі хімічні сполуки, що складаються з катіонів металів (або амонію) і кислотних залишків.

Солі так само слід розглядати у вигляді продукту взаємодії кислоти і підстави. В результаті цієї взаємодії, можуть утворюватися:

    Нормальні (середні), Кислі, Основні солі.

Нормальні солі утворюються при достатньому для повного взаємодії кількості кислоти і підстави. Наприклад:

    Н3РО4 + 3КОН → К3РО4 + 3Н2О.

Назви нормальних солей складаються з двох частин. На початку називається аніон (кислотний залишок), потім катіон. Наприклад: хлорид натрію – NaCl, сульфат заліза (III) – Fe2 (SО4) 3, карбонат калію – K2CO3, фосфат калію – K3PO4 і ін.

Кислі солі утворюються при надлишку кислоти і недостатній кількості лугу, тому що при цьому катіонів металу стає недостатньо для заміщення всіх катіонів водню, наявних в молекулі кислоти. Наприклад:

    Н3РО4 + 2КОН = К2НРО4 + 2Н2О; Н3РО4 + КОН = КН2РО4 + Н2О.

У складі кислотних залишків даного виду солей ви завжди побачите водень. Кислі солі завжди можливі для многоосновних кислот, а для одноосновних немає.

У назвах кислих солей ставиться приставка гідро – до аниону. Наприклад: гидросульфат заліза (III) – Fe (HSO4) 3, гідрокарбонат калію – KHCO3, гідрофосфат калію – K2HPO4 і ін.

Основні солі утворюються при надлишку підстави і недостатній кількості кислоти, тому як в даному випадку аніонів кислотних залишків недостатньо для повного заміщення гидроксогрупп, наявних в підставі. Наприклад:

    Cr (OH) 3 + HNO3 → Cr (OH) 2NO3 + H2O; Cr (OH) 3 + 2HNO3 → CrOH (NO3) 2 + 2H2O.

Таким чином основні солі в складі катіонів містять гидроксогрупп. Основні солі можливі для многокіслотних підстав, а для однокіслотних немає. Деякі основні солі здатні самостійно розкладатися, при цьому виділяючи воду, утворюючи оксосолі, що володіють властивостями основних солей. Наприклад:

    Sb (OH) 2Cl → SbOCl + H2O; Bi (OH) 2NO3 → BiONO3 + H2O.

Назва основних солей будується наступним чином: до аниону додається приставка гідроксо-. Наприклад: гідроксосульфат заліза (III) – FeOHSO4, гідроксосульфат алюмінію – AlOHSO4, дігідроксохлорід заліза (III) – Fe (OH) 2Cl і ін.

Багато солі, перебуваючи в твердому агрегатному стані, є кристалогідрату: CuSO4.5H2O; Na2CO3.10H2O і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Характеристика солей