УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №2. НАПИСАННЯ ТВОРУ ЗА РОМАНОМ ДЖ. СВІФТА МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА – ПРОСВІТНИЦТВО

Мета: перевірити якість засвоєння учнями навчального матеріалу; розвивати творчі здібності, писемне зв’язне мовлення, вміння формулювати та обстоювати власну думку; прищеплювати прагнення мислити самостійно.

Компетентності, що формуються: предметні – уміння зв’язно та аргументовано висловлювати свою думку на одну із запропонованих тем; ключові – спілкування державною мовою (уміння письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву; дотримуватися норм української літературної мови; створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби).

Обладнання: зошити учнів, тексти роману Дж. Свіфта “Мандри Лемюеля Гуллівера”.

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМ ТВОРЧИХ РОБІТ (НА ВИБІР УЧНІВ)

1. Лист до Гуллівера.

2. Твір-роздум “Мандри Лемюеля Гуллівера”: пригодницький роман чи політичний памфлет?

3. Есе “Багато правди говориться жартуючи (Дж. Свіфт)”.

4. Твір “Актуальність роману “Мандри Лемюеля Гуллівера” в наш час”.

III. РОБОТА УЧНІВ НАД ТВОРОМ

Учні пишуть твір на чернетці, редагують його, переписують у зошит. Учитель збирає зошити.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготувати виразне читання вірша Й. В. Гете “Вільшаний король”.

Індивідуальне завдання. Підготувати стислі повідомлення за темами: німецьке Просвітництво, цікаві факти про Й. В. Гете, історія створення вірша Й. В. Гете “Вільшаний король”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ №2. НАПИСАННЯ ТВОРУ ЗА РОМАНОМ ДЖ. СВІФТА МАНДРИ ЛЕМЮЕЛЯ ГУЛЛІВЕРА – ПРОСВІТНИЦТВО