Урок розвитку зв’‎язного мовлення (усно) за романом Сервантеса Дон Кіхот. Смішне та комічне в романі. Донкіхотство – ВІДРОДЖЕННЯ

Мета:

– Навчальна: працювати над поглибленням логічного осмислення змісту та образів роману; розкрити учням поняття “донкіхотство”;

– Розвивальна: розвивати логічне та зв’язне мовлення учнів;

– Виховна: виховувати активну життєву позицію, милосердя, толерантність поведінки під час обміну думками.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення; комбінований.

Кожна людина є трішки Дон Кіхотом…

В. Г. Бєлінський

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

– Які різновиди комічного вам відомі? (Гумор, сатира, іронія, сарказм)

– Що таке пародія? (Пародія – один із жанрів художньої літератури, власне сатиричний чи гумористичний твір, у якому імітують творчу манеру письменника задля осміяння її як невідповідної новим мистецьким запитам.)

– 3 якою метою комічне використовують у творах художньої літератури? (Письменники використовують цей прийом із метою висміювання деяких вад у житті людей або суспільства загалом чи показу смішного в житті.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

– Минулий урок ми завершили постановкою відкритих запитань, відповіді на які ви мали знайти вдома. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, смішним чи “вічним” є образ Дон Кіхота, та пояснити значення вислову “донкіхотство”.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Комічне та сатиричне в романі, елементи пародії (виконання дослідницького завдання)

– Перекажіть комічні сцени, які є в проаналізованих розділах роману.

Примітка. Комічних сцен більше на початку роману, потім посилюється серйозність оповіді. Дон Кіхот поступово втрачає риси божевільного й стає мудрою людиною (звичайно, коли він говорить про життя, а не про лицарство). Такий прийом набуває символічного значення: власне життя розбиває ілюзії героя, доводить їх недосконалість.

– Який різновид комічного використовує М. Сервантес у своєму романі? (Сатиру)

– Використовуючи прочитані розділи, спробуйте знайти елементи пародії у творі М. Сервантеса.

Примітка. У романі імітовано творчу манеру авторів лицарських романів, у центрі яких обов’‎язково мав бути лицар, що здійснює подвиги в ім’‎я власної слави та дами серця. Це особливо помітно на початку твору (збирання в похід, пошуки зброєносця, обладунків, дами серця тощо). Але, обравши цю канву, М. Сервантес поставив перед собою іншу мету: написати не лицарський роман, а пародію на нього. Саме тому його головний герой такий старий та немічний, він збожеволів від читання лицарських романів, його подвиги безглузді й непотрібні. Щоб уберегти героя (а можливо, й інших людей!), двері, що ведуть до бібліотеки, багатої на лицарські романи, замуровують. Але цю дію можна зрозуміти й інакше: подібні твори віджили своє, в епоху ж Відродження на сцену мають вийти інші герої.

2. Бесіда

– Яким ви бачите образ автора в романі?

– Яким персонажам із 660 змальованих в романі симпатизує автор. Чи згодні ви з цим? (Зі сторінок роману видно, що автор – людина з великим життєвим досвідом, гуманіст за переконаннями, любить людину й прагне донести до читачів свої ідеали. Однак Дон Кіхот не є дзеркальним відбиттям постаті автора. Цей персонаж, як і його творець, здатний сприймати реалії життя, усвідомивши, що у світі панують тверезий розрахунок, жадоба збагачення, брехня, лицемірство. Автор знає, що зло не можна знищити розмахуванням меча. Світлі, гуманні ідеали потрібні, але боротися за них слід іншими способами.)

– Як ви гадаєте, чому героєм твору став не багатий аристократ, а збіднілий гідальго? (М. Сервантес засуджує спосіб життя аристократичної верхівки, шукає здоровий глузд в середовищі дрібного дворянства та селян, вважаючи їх ядром нації. Ось чому природним розумом наділений Санчо Панса, а мудрі, філософські поради автор вкладає не в уста багатія, а Дон Кіхота.)

3. Творча робота “Поняття “донкіхотство””

4. Робота з епіграфом уроку

– Доведіть або спростуйте думку російського критика В. Бєлінського: “Кожна людина є трохи Дон Кіхотом”. (Високе й духовне повинно бути в кожній людині.)

5. Бесіда

– У XIX ст. набуло поширення поняття “донкіхотство”. Як ви його розумієте?

– Як на вашу думку, чи можливе “донкіхотство” у XXI ст.?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

“Я вважаю так”

– Написання й зачитування учнями власних творів-мініатюр (за бажанням) за темою “Чи є місце таким, як Дон Кіхот, у нашому житті?”.

Слово вчителя

– Минають століття, нові покоління змінюють одне одного, а роман славетного іспанця продовжує жити. 1605 року, коли книгу перевидавали у Валенсії, на титульному аркуші з’‎явилася маленька фігурка вершника, що мчить уперед. Його старий меч готовий до вічної боротьби зі злом, по-молодечому палке серце не втрачає надії змінити світ на краще, облагородити людські душі. Образ Дон Кіхота живий, і кожне нове покоління намагається зрозуміти його, знайти щось цікаве для себе.

VI. ДОМАШНЯ РОБОТА

Створити міні-проекти за темами: “Синтез різних жанрових ознак у романі М. Сервантеса “Дон Кіхот””; “Філософський зміст роману М. Сервантеса “Дон Кіхот””; “Втілення образів роману М. Сервантеса “Дон Кіхот” у творах мистецтва”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Урок розвитку зв’‎язного мовлення (усно) за романом Сервантеса Дон Кіхот. Смішне та комічне в романі. Донкіхотство – ВІДРОДЖЕННЯ