ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА – ПРОСВІТНИЦТВО

Мета: ознайомити учнів з історичними умовами виникнення, провідними ідеями та представниками Просвітництва, стисло схарактеризувати художні напрями доби (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм); розвивати аналітичне мислення, літературознавчу компетентність, уміння працювати в групі; розширювати культурний світогляд, прищеплювати інтерес до культури та літератури.

Компетентності, що формуються: предметні – уміння розкривати чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва, називати ознаки основних художніх напрямів літератури Просвітництва, ключові ідеї, видатних митців доби Просвітництва; ключові – уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне); постійно поповнювати власний словниковий запас), інформаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом).

Обладнання: підручник, портрети представників доби Просвітництва (див. електронний додаток), два аркуші ватману формату А1 для малювання сіток кросвордів, маркери.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда (перевірка домашнього завдання)

1. Із особливостями яких культурних епох ви знайомились у 8 класі?

2. Назвіть хронологічні рамки та видатних представників Античності, Середньовіччя, Відродження.

3. Які художні твори названих епох ви читали та аналізували на уроках літератури? Яке враження вони на вас справили? Чим вам сподобалися?

4. Пригадайте основні роди і жанри античної літератури. Яку концепцію людини і світу втілювали у своїх творах античні автори?

5. Перелічіть ознаки культури та літератури доби Середньовіччя. Згадайте основні жанри середньовічної літератури на Заході та Сході.

6. Назвіть характерні риси ренесансної культури і літератури.

Слово вчителя

Сьогодні ми розпочинаємо знайомство ще з однією визначною культурною добою, яка прийшла на зміну пізньому Відродженню,- добою Просвітництва. З’‎ясуймо, які обставини зумовили виникнення Просвітництва, якими були його ключові ідеї, художні напрями. А на наступних уроках розглянемо твори видатних представників доби – Джонатана Свіфта, Йоганна Вольфганга Гете та Фрідріха Шиллера.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Опрацювання матеріалу підручника за темою уроку.

Виконання завдання (робота в парах)

Складіть конспект статті підручника за планом.

ПЛАН

1. Хронологічні рамки та історичні умови виникнення Просвітництва.

2. Провідні ідеї Просвітництва.

3. Художні напрями доби Просвітництва та їхні основні особливості:

А) просвітницький класицизм;

Б) просвітницький реалізм;

В) сентименталізм.

4. Представники доби Просвітництва.

Учитель перевіряє та корегує учнівські конспекти.

(Зразок виконання завдання подано в електронному додатку.)

Бесіда

1. Чому доба Просвітництва має таку назву?

2. Із якими історичними подіями пов’‎язані ідейні пошуки просвітників, виникнення Просвітництва?

3. Якого значення просвітники надавали розуму?

4. Які ідеї висунули просвітники щодо суспільства, життя людини, виховання, мистецтва?

5. Як ви вважаєте, чи актуальні їхні думки в наш час? Аргументуйте свою відповідь.

6. Назвіть ознаки художніх напрямів доби Просвітництва.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Виконання завдання (робота в групах)

Складіть за матеріалами підручника кросворд “Просвітництво” (4-6 слів). Розгадайте кросворд, складений іншою групою. (Приклад кросворду подано в електронному додатку.)

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати першу частину твору Дж. Свіфта “Мандри Лемюеля Гуллівера”.

Індивідуальне завдання. Підготувати цікаві факти про Дж. Свіфта, історію написання твору “Мандри Лемюеля Гуллівера”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА – ПРОСВІТНИЦТВО