Джонатан Свіфт. “Мандри Лемюеля Гуллівера”. Історія написання твору – І семестр

Мета: формування предметних компетентностей: визначити місце роману “Мандри Лемюеля Гуллівера” у творчому доробку Дж. Свіфта; охарактеризувати роман як вершину творчості письменника; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Основні терміни та поняття: жанр, стиль.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Літературне лото. Установіть відповідність між художнім напрямом та його характерними особливостями

Художній напрям

Характерні особливості

А)рококо

1. Зображення сучасності, дослідження відносин між соціальними верствами, впливу середовища на людину

Б) просвітницький реалізм

2. Звеличення почуттів, увага до внутрішнього світу людини

В) просвітницький сентименталізм

3. Прагнення виховати людину, формувати нові моральні цінності та ідеали

Г) просвітницький класицизм

4. У легкій, грайливій манері зображували втіхи та насолоди життя

Ключ: а – 4, б -1, в – 2, г – 3.

2. Висловлювання відомих представників епохи Просвітництва

– Розумні люди – найкраща енциклопедія. (Гете.)

– І велика людина – це, зрештою, просто людина. (Гете.)

– Люди припиняють мислити, коли припиняють читати. (Дені Дідро.)

– Жити – значить працювати. Праця є життя людини. (Вольтер.)

– Ліниві завжди бувають людьми посередніми. (Вольтер.)

3. Інтерактивна вправа “Закінчіть речення”

– Ідеали просвітителів – … (віра в досконалість людини, в її здатність діяти вільно, утвердження пріоритету високої моралі, людяності).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Заслуховування повідомлень або перегляд презентацій “Біографія Дж. Свіфта”

2. Колективне складання пам’ятки “Штрихи до портрета Дж. Свіфта”

– Народився в Ірландії 1667 р.

– Закінчив Дублінський університет, після чого перебував у Лондоні на службі у відомого державного діяча й дипломата В. Темпля.

– Літературну діяльність почав із памфлетів – статей, які гостро висміювали вади суспільства, політичні партії.

– За сімейною традицією висвятився на священика.

– Вів активну політичну діяльність (був “міністром без портфеля”).

– В Ірландії став настоятелем собору Святого Патріка.

– У 1726 році вперше побачив світ роман “Мандри Лемюеля Гуллівера”, що мав надзвичайний успіх.

– У 1729 р. Свіфта обрали почесним громадянином міста Дублін.

– 1745 року вся Ірландія проводжала митця в останню путь. На надгробку були викарбовані слова: “Тут упокоївся Дж. Свіфт, декан церкви, і жорстоке обурення вже не може терзати його серце. Іди, мандрівнику, наслідуй, якщо можеш, ревного поборника мужньої свободи”.

3. Опрацювання статті підручника з теми

4. Слово вчителя

– Почесне місце у світовій літературі Свіфт посів завдяки книзі “Мандри у різні віддалені країни світу Лемюеля Гуллівера, спочатку хірурга, а потім капітана кількох кораблів”. Задум же твору народився у гуртку лондонських дотепників, які придумували гумористичні історії від імені обмеженого ученого-педанта Мартина Скріблеруса (тобто “писаки”.). Саме пародійна манера виступів учасників цього гуртка і стала імпульсом для створення його головного сатиричного шедевру.

5. Складання паспорту-характеристики твору

Назва твору

“Мандри до деяких віддалених країн світу в чотирьох частинах: Твір Лемюеля Гулівера, спочатку хірурга, а потім капітана кількох кораблів”

Автор

Джонатан Свіфт

Рік написання

1726

Жанр

Поєднання романтичної та памфлетної форми. Роман-памфлет, роман-подорож, фантастичний роман, пригодницький роман

Тема

Мандри Гуллівера до інших фантастичних країн

Ідея

Показати вади суспільства, змусити людей замислитися над своїми вчинками (“головною метою кожного мандрівника має бути виховання розуму та доброчесності своїх співвітчизників за допомогою добрих і поганих прикладів із життя чужих країн”.)

Проблематика

Відносини влади і народу; державний устрій; моральне й духовне життя суспільства; загарбницькі війни і претензії на світове панування; виховання дітей

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знати зміст роману Дж. Свіфта “Мандри Лемюеля Гуллівера”, історію його створення.

2. Завдання по групах

– 1-ша група: підібрати історичні матеріали, які б характеризували державний устрій Англії часів Дж. Свіфта;

– 2-га група: підібрати матеріали, які б ілюстрували державний устрій Ліліпутії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Джонатан Свіфт. “Мандри Лемюеля Гуллівера”. Історія написання твору – І семестр