Раціональне та ірраціональне в системі управління знаннями

Актуальність впровадження системи управління знаннями

Управління знаннями компанії – це новий етап у розвитку технологій менеджменту, який прийшов на зміну етапу використання корпоративних баз даних.

Впровадження системи управління знаннями дозволить компаніям в реалізації наступних актуальних завдань:

    – впровадження та розвиток інформаційних технологій управління корпоративними знаннями в масштабах, які враховують потреби і можливості конкретної компанії; – розвиток персоналу, обмін знаннями та прискорення їх засвоєння; – забезпечення проведення своєчасних організаційних змін; – інтеграція знань про компанію і її бізнес-оточенні; – забезпечення максимальної прозорості інформаційних потоків компанії для персоналу з урахуванням вимог інформаційної безпеки та конфіденційності.

Раціональні знання

Впроваджуючи систему управління знаннями в компанії, слід враховувати, що за своєю природою знання бувають раціональними і ірраціональними.

Раціональні знання – це знання про те, як щось можна зробити, здійснити; що собою являє те чи інше явище, річ, процес, т. е. знання про їх сутності. В рамках сучасних компаній це різного роду статистична інформація, факти, відомості про виробництво і т. д. Завдяки точності і визначеності раціональні знання можна формалізувати. Всі довідкові матеріали мають в основі саме раціональні знання. Вони є основою для базового знання, тому що їх легко зрозуміти і засвоїти.

Значна частина корпоративних знань являє собою різного роду інформацію про компанію, її діяльність і представляє собою раціональні знання. Оскільки статична інформація легко тиражується, вона доступна практично для будь-якого співробітника, що має відповідні права доступу. Відмінною особливістю раціонального знання є ще й те, що, зробивши певний запит, його можна отримувати багаторазово доти, поки не виникне необхідність внести в базу даних коригувальні зміни.

Виходячи з цього, можна говорити про те, що саме накопичене раціональне знання стає базовим інтелектуальним капіталом компанії. Воно дозволяє співробітникам стабільно підтримувати основні бізнес-процеси в рамках заданої програми.

Але раціональне знання має деякі істотні недоліки. Наприклад, навіть в тому випадку, коли в компанії є достатня кількість накопичених раціональних знань, не завжди можна ними скористатися. Причиною може послужити їх розрізненість або тимчасова недоступність бази даних. Крім того, отримана вчасно якісна інформація ще не гарантує вірності рішення, яке буде прийнято в певній бізнес-ситуації.

Ірраціональність знання

Ірраціональні знання характеризуються спонтанністю, одномоментно, різноманітністю форм прояву і багато в чому залежать від рівня розвитку, досвіду і кваліфікації співробітника. При використанні ірраціональних знань на перший план виходять такі особистісні якості співробітника, як спостережливість, вміння прислухатися до власних відчуттів, швидкість реакції. Дуже важлива роль інтуїції, особливо коли потрібно швидко приймати рішення в умовах нестачі інформації. Буває так, що приймаючи рішення всупереч всім раціональних аргументів і логічних висновків, людина досягає успіху. Або, навпаки, програє, якщо не прислухається до своїх інтуїтивним відчуттям і керується тільки здоровим глуздом і розумними міркуваннями.

Ефективність засвоєння знання також залежить від особистісного оточення. Так, психологи вважають, що на відміну від навчання чому-небудь по книзі потрібної тематики, навчання того ж безпосередньо у майстра дозволяє отримати додаткові ірраціональні знання, доступні для більш широкого кола систем сприйняття того, хто навчається.

У сучасному світі кількість знань, необхідних для діяльності в певній галузі, постійно збільшується. Це веде до того, що люди, усвідомивши необхідність особистісного зростання, звертаються до найрізноманітніших особистісним технікам роботи з інформацією. І все частіше в різних бізнес-методиках роботи з інформацією зустрічаються згадки про використання прийомів роботи з ірраціональним знанням.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Раціональне та ірраціональне в системі управління знаннями