Організація управління складським процесом

Організація управління складськими процесами передбачає цілеспрямований вплив на нього, що забезпечує раціональне управління всіма операціями по зберіганню, відпуску товарів.
Управління торгово-технологічним процесом має:
– Забезпечувати високий рівень комерційної роботи;
– Прискорювати процес руху товару;
– Забезпечувати збереження товарів в процесі руху товару;
– Впровадити раціональні організаційні та технологічні системи товаропостачання роздрібної торговельної мережі;
– Забезпечувати збільшення продуктивності і якості праці працівників складів.
Засоби управління складським технологічним процесом:
1. ЕОМ – можна механізувати і автоматизувати складський технологічний процес, включаючи організацію руху товару.
2. Диспетчерська служба – забезпечує централізоване оперативне регулювання і контроль роботи складів; дозволяє стежити за товарними запасами.
3. Технологічні карти – це детальні розробки послідовності виконання складських операцій.
4. Технологічні графіки – передбачають виконання складських операцій у часі.
5. Оперативні плани роботи складів.
Головна мета управління технологічним процесом – забезпечення планомірного і безперебійного товаропостачання роздрібної торгової мережі.
Предмети управління:
1. Товарні запаси. передбачає:
– Нормування товарних запасів – дозволяє розробити і встановити їх нормативи. Встановлюється окремо для товарних запасів поточного зберігання, сезонного і дострокового завезення по товарним партіям в сумах і днями до складського товарообороту;
– Оперативний облік і контроль стану товарних запасів – на підставі діючих форм обліку та звітності;
– Регулювання товарних запасів – полягає в підтримці їх на певному рівні і маневрування ними.
2. Асортимент – направлено на підтримку на складах оптимальної номенклатури товарних запасів для безперебійного постачання роздрібної торгової мережі.
Асортиментний перелік – включає мінімальну кількість найменувань товарів, які повинні бути в наявності на складі постійно (розробляється на рік).
3. Вантажно-розвантажувальні і транспортні операції – максимальне забезпечення праці вантажників і водіїв засобів механізації.
4. Товарні потоки – включає визначення найкоротших шляхів руху і неперетинання товарних потоків.
Вищою формою організації складського технологічного процесу є автоматизація системи управління складськими операціями – комплексна конвеєр внутрискладской переробки вантажів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Організація управління складським процесом