Форми навчання

Форми навчання – це цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена і методично оснащена система пізнавального та виховного спілкування, взаємодії і відносин вчителя та учнів.
Форма навчання реалізується як єдність цілеспрямованої організації змісту, навчальних засобів і методів. Навчально-планові форми навчання (урок, лекція, семінар, домашня робота, іспит та ін.) Мають навчальне та виховне значення, сприяють формуванню світогляду, забезпечують засвоєння дітьми конкретних навчальних дисциплін, вироблення певних навичок і вмінь. Система позапланових форм навчання (бригадно-лабораторні заняття, консультації, конференції, гуртки, екскурсії, заняття з просунутим і допоміжним програмам) дозволяють удосконалювати знання школярів, розширювати їх кругозір. Допоміжні форми навчання (групові та індивідуальні заняття, групи вирівнювання, репетиторство) забезпечують диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, сприяють як
306
подолання відставання окремих учнів і їх груп від вимог єдиного рівня загальної освіти, так і прискореному просуванню успішно освоюють навчальну програму школярів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Форми навчання