БІБЛІЯ – ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА – ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

3. Прочитайте літературно-критичний матеріал і стисло його перекажіть, наголосивши на фактах і цифрах.

БІБЛІЯ

Біблія (від грецьк. – збірка книг) – це священна книга християн та іудеїв. Проте ми розглядатимемо її на уроках української словесності як одну з найвидатніших пам’яток світової літератури.

Ця найдавніша книга світу, яку писали з ХІІ ст. до н. е. до ІІ ст. н. е., містить твори різних жанрів: міфи, пророцтва, проповіді, повчання, історичні хроніки, ритуальні молитви, притчі, пісні (псалми) та ін. По суті, це “божественна бібліотека”, яка складається з різних як за формою, так і за змістом релігійних і світських творів, що сприймаються як окремі книги. До Старого Заповіту входить 50 книг1, а до Нового – 27. Хто ж автор Біблії? Відомо, що написання цієї найдавнішої у світі книги тривало багато століть, її творили представники шістдесяти поколінь – тож автор у Біблії не один. Дослідники нараховують понад сорок творців Біблії, серед них – люди різного соціального стану: вихований у знатній єгипетській сім’ї Мойсей, митник Матвій, цар Соломон, рибалка Петро та ін. Біблію писали в Азії, Африці та Європі трьома мовами – давньоєврейською, арамейською й грецькою. Єремія писав свої твори у в’язниці, Лука – під час подорожей, Мойсей – у пустелі, а деякі автори – навіть під час воєнних походів. Започаткував Книгу Книг Мойсей, а завершили апостоли Христа.

1 У православних Старий Заповіт містить 50 книг, у протестантів – 39, у католиків – 47.

Як уже було зазначено, Біблія складається з 2 частин – Старого й Нового Заповіту.

Старий Заповіт містить:

– літописно-розповідні книги (Буття, Вихід, 4 Книги Царств, Книга приповістей Соломонових та ін.);

– художні книги (твори Пророків, Книга Йова, Псалтир, Пісня Пісень та ін.).

З літературного погляду найцікавіші епічні фрагменти Біблії, у яких розповідається про створення землі, неба, світла, тварин і перших людей – Адама та Єви (про вигнання їх із раю через гріхопадіння), про всесвітній потоп і Ноїв ковчег, про виведення Мойсеєм єврейського народу з єгипетської неволі.

Новий Заповіт складається з:

– Євангелій (усього 4 – від святих Матвія, Марка, Луки й Івана);

– історичного твору (Діяння святих апостолів);

– послань (усього 21 послання апостолів);

– Апокаліпсиса.

Книги Нового Заповіту розповідають про життя Ісуса Христа, про Його вчення та вчинені Ним чудеса, про Його смерть і Воскресіння.

Отже, в основі поділу Біблії на Старий і Новий Заповіт є народження Ісуса Христа.

Святе Письмо закінчується пророцтвом Апокаліпсиса, у якому описано передбачення й видіння, які відкрилися апостолові Івану Богослову, – кінець світу, що мав статися через занепад віри й падіння моралі.

До речі…

Спроби перекласти Біблію українською мовою відомі ще з XVI ст. Повний переклад Святого Письма розпочали письменник Пантелеймон Куліш із видатним ученим-фізиком Іваном Пулюєм, а завершив його Іван Нечуй-Левицький. Одним із найкращих уважається також переклад Івана Огієнка.

4. Прочитайте легенди про Вавилонську вежу та про Мойсея й перекажіть їх.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

БІБЛІЯ – ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА – ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА