Давня література – Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Давня література

Навчальний маршрут розділу:

У цьому розділі ви:

· ознайомитеся з:

ü українською середньовічною літературою ХІ-ХV ст.; розвитком української культури доби Ренесансу й Бароко;

· прочитаєте:

· фрагменти з Книги Книг – Біблії: легенди про Вавилонську вежу, Мойсея; притчу про блудного сина;

· видатну пам’ятку давньокиївського періоду “Слово о полку Ігоревім”;

· поетичні твори й байку Г. Сковороди;

· вивчите напам’ять:

Поезію Г. Сковороди “Всякому місту – звичай і права…”

ü доторкнетеся до безцінних скарбів духовної культури нашого народу;

ü відчуєте своєрідність історичної доби;

ü установите духовний зв’язок з їхніми талановитими авторами ХІ-ХVІІІ ст.;

ü усвідомите, як через пам’ятки культури встановлюється зв’язок між поколіннями, у чому сила нашого народу;

ü дізнаєтеся, якою мовою розмовляли, що і як читали наші предки;

ü з якою метою наші предки створювали повчальну й житійну літературу, зокрема “Поученіє…” Володимира Мономаха та Києво-Печерський патерик;

ü удосконалите вміння аналізувати художні твори; визначати особливості літописів

Визначте, які завдання із запропонованих вище ви вважаєте найважливішими для себе. Додайте до них інші, що є значущими саме для вас. Визначте стратегії, за допомогою яких досягатимете запланованого результату.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Давня література – Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література