АкватерапіяАналітична психологія К. Г. Юнга

Це один з напрямів психоаналізу, автором якого є швейцарський психолог, психіатр і культуролог, теоретик і практик глибинної психології Карл Густав Юнг. Це цілісний підхід до психотерапії та самопізнання на основі дослідження несвідомих комплексів і архетипів.

Аналітична психологія спирається на уявлення про існування несвідомої сфери особистості, що є джерелом цілющих сил і розвитку індивідуальності. В основі цього вчення лежить поняття колективного несвідомого, в якому знайшли відображення дані антропології, етнографії, історії культури і релігії.

Розрізняють індивідуальне (приватне) і колективне несвідоме. Індивідуальне несвідоме є потужною складовою людської душі. Стійкий контакт між свідомістю та несвідомим в індивідуальній психіці необхідний для її цілісності.

Колективне несвідоме є загальним для групи людей і не залежить від індивідуального досвіду і переживань людини. Колективне несвідоме складається з архетипів (людських превообразов) та ідей. Найбільш явно і повно архетипи можна побачити в образах героїв казок, міфів, легенд. Крім того, кожна людина у власному досвіді може зустрітися з архетипами в образах сновидінь. Кількість архетипів обмежена, при цьому той чи інший архетип проявляється у всіх культурах в усі історичні епохи в більшій чи меншій мірі.

На відміну від З. Фрейда, К. Юнг вважав, що найбільш інтенсивний розвиток особистості відбувається не в ранньому дитинстві, а в зрілому віці. Відповідно на перший план у його схемі виступає не взаємодія дитини з батьками, а багатопланова система соціальних відносин дорослої особистості в усьому її розмаїтті. При цьому метою повноцінного розвитку К. Юнг вважав набуття цілісності особистості в процесі індивідуації – подоланні розколу між свідомістю та несвідомим, неминуче виникаючим, по думці К. Юнга, в дитячому віці.

Розкол, або розщеплення такого роду в чому обумовлені впливом соціального середовища. Так, зокрема, вступаючи в шкільний вік і прагнучи зайняти максимально комфортну позицію в середовищі однолітків, дитина свідомо вибирає ті особистісні якості і поведінкові стратегії, які викликають бажану їм реакцію з боку його соціального оточення. Таким чином, формується персона – та складова особистості, яка повністю усвідомлюється, суб’єктивно нею приймається і цілеспрямовано пред’являється світу. При цьому ті аспекти особистості, які не відповідають критерію соціальної бажаності, не просто ховаються, але активно відкидаються на внутриличностном рівні і, в кінцевому рахунку, витісняються в несвідоме. Саме таким чином формується тінь – структура несумісна з самоприйняття і самооцінкою его. Тінь – це як несвідомий комплекс, в якому містяться всі витіснення або відчужені частини свідомої особистості. У сновидіннях тінь може бути представлена ​​у вигляді темної фігури того ж статі, що і сам сновидець. Людина, що не усвідомлює і хто відрікається свою тінь, як правило, демонструє вкрай ригідні форми поведінки, погано адаптується до командної роботи, нездатний до повноцінної творчої діяльності, сприйняття інноваційних ідей та альтернативних точок зору.

Даний напрямок психотерапії не втрачає своєї актуальності вже багато десятків років. Крім того, аналітична психологія Юнга дала початок таким напрямкам психотерапії, як:

Юнгианская символдрама (кататимно-імагінативна терапія),
Юнгианская арт-терапія,
Юнгианская психодрама,
Процесуально орієнтована терапія,
Пісочна терапія,
Неоеріксоніанскій гіпноз,
Соціоніка.
Читати далі: Що таке Аналітична психологія К. Г. Юнга? Аналітична психологія К. Г. Юнга – це… Самопознаніе. ру http://samopoznanie. ru/schools/analiticheskaya_psihologiya_k_g_junga/#ixzz3sgY8ivoH


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

АкватерапіяАналітична психологія К. Г. Юнга