Економічна психологія як наука

Економічна психологія являє собою науку, що вивчає психологію суб’єкта в господарських відносинах. Основні закономірності даної діяльності відображають предмет економічної психології. Як господарюючого суб’єкта виступає як індивід, так і сім’я, суспільство, організація і навіть ціла нація. Таким чином, об’єкт дослідження може бути представлений на найрізноманітніших рівнях: мезо, макро та мікроекономічному рівнях. Витоки цієї науки випливають з праць відомих економістів: Альфреда Маршалла, Адама Сміта, Джона Кейнса. Саме в їхніх працях і була сформована теорія про “економічне людину”, головною метою якої є отримання доходу і вигоди.

Економічна психологія як самостійна наука виділилася в кінці 70-х років, коли специфіка діяльності стала розглядатися як вивчення споживача і продуктивності єдиним цілим. З цього моменту структура науки розділилася на три розділи:
Ринок, де розглядається психологія споживача і ведення домашнього господарства;
Бізнес, де розглядаються психологічний поведінку і особливості індивіда як підприємець, ведення переговорів, комерційна таємниця, укладання угод, конкуренція і т. п.;
Відносини, де розглядається громадянин і суспільство (прибутку, безробіття, податки, інфляція, і ін.).
Вивчення науки “економічна психологія” сприяє більш ретельному і сучасному розумінню всіх виникаючих економічних зв’язків і явищ у виробленні навичок застосування економіко-психологічних закономірностей з урахуванням їх психологічного аспекту. Сама по собі наука практично не має власних специфічних методів. Вона може застосовувати методи будь-яких галузей психології, економічні методи, метод моделювання і теоретичний аналіз. Досить часто застосовуються опитувальні методики і проведення експериментальних досліджень.
Взаємозв’язок психологічних і економічних явищ. Проблеми економічної психології.

Аналіз визначень “психологія” і “економіка” двозначне. З одного боку, обидва терміни носять гносеологічний сенс наукових дисциплін, де можна розглядати найрізноманітніші зв’язку кожної самостійної науки. Цей підхід характерний для кожної економічної теорії. З іншого боку, обидва терміни носять психологічний онтологічний сенс, застосовуваний для визначення соціальної об’єктивної реальності та світу психічних явищ. Це породжує ряд певних проблем.
З огляду на сучасні уявлення щодо функцій психіки можна досить чітко визначити і основні проблеми економічної психології, такі як:
Проблеми суб’єктивного відображення всіх відбуваються економічних явищ;
Проблеми психологічної регуляції економічної взаємодії та поведінки суб’єктів і ряд інших подібних проблем.
Таким чином, предметом економічної психології виступає будь-яке психічне явище, яке характеризує кожного окремого індивіда і групу в цілому в якості суб’єкта економічної взаємодії та поведінки. В цьому випадку економіка буде мати онтологічний сенс і застосовуватися для виявлення сфери людського буття, якоїсь реальності і соціальної життєдіяльності. Вихідною точкою виділяється економічне життя кожного суб’єкта. в такому випадку економіка (яка визначається як сфера життєдіяльності, або як окремі економічні явища) розглядається як об’єкт всього психологічного дослідження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Економічна психологія як наука