Відкрита економіка: визначення

Відкрита економіка – це економіка, що володіє стійкими економічними зв’язками з суб’єктами світового господарства і власної спеціалізацією на світового ринку. Відкритій економіці не властива монополізація у зовнішній торгівлі – вона вимагає використання різноманітних видів спільного підприємництва і має на увазі, що внутрішній ринок залишиться доступним для припливу іноземного капіталу і трудових ресурсів.

Протилежністю відкритій економіці є автаркія – режим, при якому країна не має поняття, що відбувається за її межами, і випускає неконкурентоспроможну продукцію.

Які ознаки має відкрита економіка?

Відкрита економіка має цілу низку ознак, в числі яких такі:

    Цілісність. Відкрита економіка – єдиний комплекс, інтегрований у світове господарство. Виробники орієнтуються на світові технічні та наукові тенденції. Ринкові ціни на ключові товари можна порівняти з цінами в інших країнах. Країна має зовнішньоекономічну спеціалізацію і ефективно реалізує принцип порівняльних переваг. Країна веде експортну діяльність. Економіка характеризується позитивним інвестиційним кліматом, завдяки якому здатна залучати капітал економічною доцільністю. Економіка визнає міжнародні угоди пріоритетними зобов’язаннями.

Види відкритої економіки

Ступінь економічної відкритості країн може бути різною, тому прийнято класифікувати відкриту економіку на велику і малу. Великий відкритою економікою вважається економіка, що має достатні масштаби для того, щоб відсоткова ставка формувалася під впливом внутрішніх факторів. Велика економіка здатна впливати на процентну ставку світового ринку, чим і відрізняється від малої, яка нехай і має вихід на світовий ринок, але можливості чинити на нього впливу не має.

Факторами, які впливають на відкритість економіки, є наступні:

    Рівень економічного розвитку держави, індикатором якого вважається ВНП. Характер внутрішнього ринку. Якщо внутрішній ринок ємний, це сприяє встановленню економічного співробітництва з іншими державами. Забезпеченість ресурсами. Ключову роль відіграють сировина і сільськогосподарські ресурси. Рівень розвиненості структури ВНП – чим вище диференціація структури, тим більш продуктивним може бути міжнародне співробітництво.

Існує шкала, що дає можливість виміряти ступінь відкритості економіки. Світовими лідерами вважаються розвинені країни, такі як Великобританія, Гонконг, Швейцарія – їх рейтинг коливається в діапазоні від 7 до 8 балів. Росія вважається країною з недостатньо відкритою економікою – її рейтинг становить всього 3.5.

Відкрита економіка: в чому позитивні і негативні сторони?

До плюсів відкритої економіки прийнято відносити:

    Поширення і набуття досвіду через співпрацю із зарубіжними фахівцями. Підвищення конкуренції між внутрішніми виробниками, а також між вітчизняними товарами і імпортом. Підвищення і поглиблення спеціалізації виробництва. Можливість раціонально і ефективно використовувати ресурси.

При всіх плюсах є і негативні сторони:

    Втрата технологічної самостійності. Зростання фінансової залежності від інших країн, а також від світового ринку. Занепад внутрішнього виробництва і зростання числа банкрутств вітчизняних виробників. Спотворення структури внутрішньої економіки і втрата її елементів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відкрита економіка: визначення