Відкрита емісія цінних паперів: визначення

Відкрита емісія цінних паперів – процедура випуску і подальшого розміщення (підписки) цінних паперів іменного типу на відкритому ринку. Процес розміщення здійснюють андеррайтери (уповноважені особи) або підприємство-емітент.

Відкрита емісія цінних паперів: цілі, форми

Випуск і розміщення (продаж) активів на відкритому ринку дозволяє вирішити підприємству одну або кілька завдань:

– сформувати акціонерне товариство і організувати повноцінний власний капітал, що дозволяє вести нормальну діяльність;

– залучити в підприємство кредитні гроші за допомогою випуску боргових паперів;

– організувати зручне управління обсягом капіталу і його якістю за допомогою відкритої емісії. Як наслідок, підвищуються обсяги власного капіталу, зменшується частина кредитних коштів в загальному капіталі підприємства;

– оптимізувати ресурси і направити їх на реалізацію найбільш важливих інвестиційних планів (проектів), заповнити дефіцит оборотного капіталу;

– фінансувати інвестиційні кошти у виробничу сферу або надати фінансову допомогу підприємству в разі потенційного поглинання;

– поміняти і оптимізувати структуру капіталу, сформованого акціями підприємства. Це може здійснюватися за допомогою відкритої емісії цінних паперів, їх розподілом серед власників акцій з правом голосу і продажу на ринку;

– покрити наявної кредиторський борг за допомогою передачі кредиторам певної частки емітованих активів;

– організувати процес реструктуризації боргу компанія щодо податкових виплат і так далі.

Випуск (емісія) цінних паперів організацією-емітентом може мати дві основні форми:

– закриту. Тут розміщення цінних паперів проводиться лише серед обмеженого числа інвесторів. При цьому емісія реєструється, але публічного оголошення не відбувається;

– публічну. Це відкрита емісія цінних паперів, що має на увазі продаж активів потенційно необмеженому числу інвесторів. При такому випуску реєстрація і підготовка проспекту емісії передбачає висвітлення повного обсягу даних, що містяться в звіті (щодо підсумків).

Відкрита емісія має на увазі обов’язкове розміщення цінних паперів у вигляді відкритої підписки, а також розміщення випущених активів на торгах біржових майданчиків або інших організаторів торгів.

Головна відмінність відкритої емісії від приватної – реєстрація проспекту випуску, а також публічне розкриття основних даних (в тому числі і про підсумки випуску).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Відкрита емісія цінних паперів: визначення