Маркетингова стратегія: визначення

Стратегія – це певний напрям у розвитку компанії, яке орієнтоване на довгострокову перспективу. Стратегія включає в себе сукупність способів і методів, призначених для досягнення цілей підприємства.

Маркетингова стратегія грунтується на відповідності можливостей компанії з кон’юнктурою ринку, тобто внутрішнього середовища з зовнішньої.

Головним завданням будь-якого підприємства вважається вибір відповідної стратегії для певного ринку і товару, яка буде відповідати поставленим маркетинговим цілям.

При виборі маркетингової стратегії, підприємствам необхідно звернути увагу на наступні чинники:

    Сегменти ринку, на яких компанія функціонує (або тільки починає свою діяльність), повинні мати однакову реакцію на загальні маркетингові дії (реклама, просування продукції і т. д.); Оптимальні сегменти ринку необхідно вибирати виходячи з достатньої ємності, сприятливих перспектив, мінімальної конкуренції; При виборі способів виходу на ринок нових товарів, необхідно приділити увагу його споживчими властивостями, обсягами сегмента, адекватності відображення компанії і її репутації; При здійсненні маркетингових дій для залучення уваги до товару необхідно враховувати те, що ціновий фактор займає 3-4-е місце серед інших значущих чинників; При виході на ринок нових сезонних товарів, необхідно враховувати час його виходу і забезпечити рекламну діяльність.

Основні види стратегій маркетингу

1. Стратегія інтенсивного зростання – грунтується на зміні або товарів, або сегмента ринку. Розробником даної стратегії був американець Ігор Анзоффа. У слідстві цієї стратегії їм була запропонована, так звана, “Матриця Ансоффа”. Вона полягала в існуванні певної взаємозв’язку між товарами (новими або вже існуючими) і ринками, на якому працює фірма.

Відповідно до цієї матриці, у підприємства з’являється 4 стратегічні напрямки:

    Проникнення на ринок – підвищення конкурентних властивостей вже існуючих товарів на існуючий сегмент ринку; Розширення ринку – має на увазі вихід існуючої продукції на новий ринок (географічний, демографічний і т. д.); Розвиток продукції – розробка і впровадження принципово нових товарів на вже існуючий сегмент ринку; Диверсифікація – більш ризикована стратегія, яка полягає у виході нового товару на новий ринок.

2. Стратегія інтегрованого зростання – полягає в розширенні компанії, яке здійснюється за допомогою додавання нових структурних підрозділів та відповідного контролю над ними.

3. Стратегія цілеспрямованого скорочення – грунтується на зменшенні розмірів підприємства шляхом закриття або продажу своїх філій. Такий вид стратегії застосовується для тих компаній, для яких необхідно підвищити ефективність їх діяльності або перегрупувати свої сили після тривалого зростання.

4. Стратегія зосередження – основним напрямком даної стратегії є забезпечення необхідними перевагами компанії над її конкурентами (створення іміджу).

5. Стратегія інновації – грунтується на створенні нових товарів, які не мають аналогів на ринку.

6. Стратегія диференціації продукції – полягає в модифікації і удосконалення традиційного продукту, який випускається підприємством.

7. Стратегія зниження виробничих витрат – передбачає цінову конкуренцію, за допомогою нововведень, що забезпечують продаж товарів за зниженою вартістю.

8. Стратегія вичікування – основним принципом даної стратегії є утримання від випуску товарів на ринок і більш ретельне вивчення дій своїх конкурентів. Використання цієї стратегії здійснюється при невизначеною величиною попиту споживачів.

9. Стратегія індивідуалізації споживача – вона характерна для підприємств, які працюють в сфері індивідуальних замовлень і розробці проектів покупцями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Маркетингова стратегія: визначення