УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ – ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Мета (формувати компетентності): предметні (узагальнені й систематизовані знання, опановані впродовж навчального року; уміння визначати основні ідеї та художні особливості прочитаних за навчальний рік літературних творів, їхній зв’язок із сучасністю; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення й аналітичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; потребу в саморозвитку й самовдосконаленні); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; навички спілкування в колективі; уміння толерантно висловлювати оцінні судження; інформаційні: навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: жанр, стиль, роман, ода, композиція, романтична поема, типовий образ, повість та її різновиди, оповідання, комедія, психологічна художня деталь, психологізм, інтер’єр, “нова” драма, ібсенізм, класична й масова література, рецензія, художність.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, соціологія, психологія, етика, естетика.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрети письменників, твори яких вивчали впродовж навчального року, видання цих творів та ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Як і на попередньому уроці, звертаємося до висловлювань літературних критиків із популярного часопису: “людьми, які розучилися читати, а отже, й думати, керувати легше. черговий усміхнений президент звертається до жителів країни з гігантських екранів. Його точно оберуть на новий строк (або іншого, кого запропонує телевізор). Головне – щоб люди залишалися спокійними, були впевнені у своєму завтра, щоб їх нічого не хвилювало. Дивно, але Монтегові у цьому ідеально стабільному світі незатишно. Наростання тривоги й самотності прописано в першій частині книжки надзвичайно майстерно – жодна екранізація враження передати не зможе. Герой має родину, але від духовної ізольованості це його не рятує. Хоча, здавалося б, персонаж має тішитися життям. Працює на державу, і в нього неабияка робота, дістати таку не всім щастить: Монтег – пожежник, він спалює книжки. Температура, винесена в заголовок роману,- це градус займання паперу. Шеф відділку пожежників виголошує цілу промову, у якій популярно пояснює, як зробити всіх людей щасливими і чому багато думати шкодить. Знаєте, схоже, його думки поділяють у наших міністерствах освіти й культури”. Отже, нам усім є про що поміркувати, чого домагатися, чого прагнути. І в цьому нам допоможуть, крім усього іншого, герої улюблених книжок.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Театралізовано-поетичний конкурс

ü Презентуйте однокласникам інсценування, поставлені вами за фрагментами улюблених літературних творів (робота в групах), або складені сенкани, акровірші, асоціативні кущі, вірші про героїв цих творів.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Творча робота

ü Складіть словник літературознавчих термінів із прикладами або кросворд за будь-якою темою навчального року чи прочитаним твором (за вибором).

ü Заповніть “Анкету читача”.

Запитання “Анкети читача”

1. Який твір, герой запам’‎яталися найбільше, чим саме?

2. На вашу думку, яка форма проведення уроку, навчальний прийом або метод були найефективнішими?

3. Що не задовольнило на уроках зарубіжної літератури? У який спосіб, на вашу думку, можна виправити цей недолік?

4. Висловіть свої зауваження, побажання.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Оцінювання роботи учнів

(Учитель оголошує та коментує оцінки, здобуті учнями за навчальний рік.)

2. Інтерактивний прийом “Посміхнися й побажай”

ü Утворіть коло (сидячи або стоячи), поверніться до сусіда праворуч, посміхніться йому й висловіть добрі побажання на майбутнє.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Улітку читати художні твори, рекомендовані в курсі зарубіжної літератури для 10-го класу (див. додаток 2).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ – ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ