Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік (продовження) – ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Мета – формувати компетентності: Предметні (систематизовані й узагальнені знання за темами, вивченими впродовж навчального року; уміння проводити паралелі між літературними й сучасними темами та проблемами; уміння аналізувати власні недоліки; навички самостійної індивідуальної й колективної роботи (у парах і групах); творчі здібності; уміння формулювати, висловлювати, аргументувати й обстоювати власну думку; допитливість; культуру мовлення; аналітичне мислення; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; уміння створювати колажі в довільній формі за запропонованою тематикою; загальнокультурну: прагнення самоосвіти, самовдосконалення, літературної обізнаності; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво).

Обладнання: фрагменти аудіозаписів і кінофільмів за вивченими впродовж року літературними творами, видання цих творів та ілюстрації до них, перелік літератури для читання влітку, результати анкетування, аркуші паперу (ф. А1, А2, А3), кольорові маркери, кольорові журнали, ножиці, клейові олівці, медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Аналіз результатів анкетування

ІII. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Упродовж року ми знайомилися з творчістю багатьох майстрів слова різних епох та різних країн.

Звісно, ми також усі різні: із власним світосприйняттям та смаками.

Зрозуміло, що й захоплення наші різняться: нас цікавлять різні речі, нам подобаються різні музика й література.

Сьогодні я пропоную вам створити своєрідну рекламу того письменника чи твору, з яким ви познайомилися цього навчального року та який вас вразив чи найбільше сподобався.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Творча робота (у групах)

· Об’єднайтеся в групи (кількість груп залежить від кількості обраних вами творів чи митців).

У групах створіть рекламні колажі того письменника чи твору, який запам’ятався чи сподобався найбільше: обговоріть ідеї кожного учасника й ухваліть спільне рішення.

Використайте у своєму колажі найяскравіші епізоди твору, найефектніших персонажів (чи найцікавіші факти з життя автора).

Після виконання творчого завдання оберіть речника, що презентуватиме результати вашої роботи й коментуватиме створений групою колаж.

В оформленні роботи продемонструйте своє ставлення до обраних творів і митців, маючи на меті зацікавити ними однолітків, які взагалі не читали або читали неуважно ці твори. Створені колажі допоможуть вашим однокласникам знову відкрити ці твори або зацікавлять ними майбутніх 10-класників.

2. Презентація групами результатів роботи

(Речники груп презентують і коментують створені рекламні колажі.)

3. Інтерактивна вправа “Коло ідей”

· Висловіть свою думку щодо питання “Що сучасна молода людина може відкрити для себе в літературі попередніх століть?”.

4. Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення: “Цього навчального року на уроках зарубіжної літератури я відкрив (відкрила) для себе…”.

5. Співдружність мистецтв на уроці літератури

(Упізнавання й коментування ілюстрацій, фрагментів кінофільмів, музичних фрагментів за вивченими впродовж року літературними творами.)

6. Читання власних творів (есе, віршів, оповідань)

(Охочі презентують однокласникам твори (есе, вірші, оповідання), написані ними впродовж навчального року на дозвіллі.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Узагальнення вчителя

(Учитель ознайомлює учнів зі списком літератури для читання в 11-му класі, за потреби пояснює, відповідає на запитання учнів.)

2. Інтерактивна вправа “побажання”

(Учні висловлюють одне одному добрі побажання на майбутнє за ланцюжком (або в колі).)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік (продовження) – ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ