Відкрита емісія цінних паперів: основні етапи

Випуск (емісія) за умови відкритого розміщення відбувається в кілька етапів:

1. Підприємство-емітент приймає рішення про необхідність випуску і розміщення активів (цінних паперів). Таке рішення – папір, з повним набором інформації, достатньої для встановлення обсягу прав, зафіксованих у цінному папері. У документі має бути найменування підприємства-емітента, поштовий і фізичну адресу, дата, коли рішення про відкриту емісії і розміщенні було прийнято, назва уповноваженої структури, яка прийняла рішення про розміщення і дата, коли була затверджена сама емісія.

2. Проходить процес затвердження рішення про відкриту емісії. В даному випадку прийняття рішення – задача ради директорів або іншого органу, що має в розпорядженні необхідні повноваження. Факт затвердження рішення оформляється у вигляді протоколу. Папір готується в 3-х примірниках, а далі подається до органу державної реєстрації. Примірники розподіляються між емітентом, реєстроутримувачем та реєстраційної структурою.

3. Готується проспект випуску активів. Реєстрація проспекту при відкритій емісії є обов’язковим. Крім цього, дана вимога актуально при конвертації акцій, закритій підписці при числі власників акцій від 500, розподілі цінних паперів між діючими власниками, при числі засновників від 500 учасників або при номінальній ціні емісії від 50 тисяч МРОТ;

У самому проспекті повинні міститися всі необхідні дані – інформація про різні осіб, відомості про банківські рахунки, фінансовому консультантові, дані про умови відкритої емісії (порядку, терміни, обсяги і так далі), інформація про емітента та його діяльності та інші дані.

Етапи відкритого випуску
4. Реєструється проспект і випуск цінних паперів. У період держреєстрації відбувається привласнення випущеним активів номера.

5. Виготовляються самі сертифікати, які і будуть розміщуватися серед акціонерів або нових передплатників. На міжнародному ринку і в Україні для виготовлення справжніх цінних паперів застосовуються бланки з шістьма ступенями захисту – наявністю фонової сітки, мікротексту, спеціальної (складної) рамки, флюоресцентним світлом, водяним знаком, особливими реквізитами і так далі. Все виробництво є витратним, тому замість описаних вище документів готуються стандартні сертифікати.

6. Розкриваються дані, які містяться в проспекті. При відкритому випуску розкриття даних є обов’язковим. Підприємство-емітент повинен публікувати повідомлення про реєстрацію із зазначенням порядку отримання доступу до даних в проспекті. Вся інформація по доступу повинна розміщуватися в друкованій пресі з числом екземплярів (тиражем) від 10 тисяч одиниць.

7. Розміщуються цінні папери (відчужуються) через укладення договорів. До основних способів розміщення відноситься – безоплатна передача (може застосовуватися для привілейованих акцій), підписка (публічне розміщення), комерційний конкурс, аукціон, інвестиційні торги.

8. Реєструється звіт про відкриту емісії (її підсумки). Дана процедура проводиться в термін до місяця з моменту завершення процес розміщення. Документ передається в реєструючу структуру з повною інформацією про минулу емісії. Одночасно з цим передається заяву про реєстрацію та повний пакет документів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відкрита емісія цінних паперів: основні етапи