Цілі і завдання ринку цінних паперів

Цінні папери

Ми досить часто зустрічаємо в економічній літературі і пресі термін “цінний папір”. Про цінні папери зустрічається згадка і в багатьох художніх творах. Існує кілька варіантів визначення цього терміна. Але у них дуже багато спільного.

Цінними паперами називаються фінансові документи, які засвідчують виражені в них майнові права їх власника і які можуть бути реалізовані при пред’явленні даних паперів.

З поняттям цінних паперів обов’язково пов’язані емітенти та інвестори.

Емітентами називаються юридичні особи, що випустили цінний папір і зобов’язуються здійснити виплати або виконати інше зобов’язання, виходячи з умов випуску цінних паперів.

Інвесторами називають як юридичних, так і фізичних осіб, які володіють цінними паперами.

Цінні папери обов’язково повинні випускатися у вигляді спеціальних віддрукованих бланків встановленого зразка або у вигляді записів на рахунках. Цінні папери володіють наступними ознаками:

    Вони містять певне майнове право; Їх власник володіє цим правом; Вони мають встановлену форму і володіють спеціальними реквізитами; Вони мають достовірністю і не вимагають додаткового підтвердження.
Види цінних паперів

До цінних паперів не належать такі документи, як боргова розписка, касовий чек. Вони містять свідоцтва правових відносин, але не містять в собі майнових прав. Цінними паперами прийнято вважати акції, облігації, векселі, чеки, акредитиви, що виграли лотерейні квитки (тобто ті квитки, на які випав виграш).

Найбільш часто згадується на сучасному ринку такий документ, як акція.

Акцією називається різновид цінних паперів, яка підтверджує внесення юридичною або фізичною особою коштів в спільний капітал акціонерного товариства і надає право отримання частини прибутку у вигляді дивідендів, право участі в управлінні даними акціонерним товариством і на частину його майна в разі його ліквідації пропорційно внесеному капіталу (кількістю акцій).

Акції можуть бути іменними, привілейованими, звичайними, акціями на пред’явника. Випускаються вони акціонерним товариством і служать для залучення капіталу в рахунок майбутнього прибутку. Кожна акція має номінальну (зазначеної в бланку), ринкової емісійної і балансової видами вартості. Їх можна продавати на біржі за ринковою ціною. Це означає, що вони мають вартість і ліквідністю.

Ще одним поширеним видом цінних паперів є облігації.

Облігації – це різновид цінних паперів, що є довгостроковий борговий інструмент особи, що випустив її (емітента) власнику облігації повернути в обумовлений термін номінальну вартість облігації або представити до виплати певний відсоток (купон) за користування кредитом.

Як і акції, облігації мають певний номінал. Але на відміну від акцій, облігації мають обмежений термін дії. За його закінчення вони повинні бути представлені до оплати (погашені). Суть облігацій зводиться до залучення тимчасово вільних грошей для кредитування певних напрямків господарства або фінансування будь-яких програм або проектів.

З давніх-давен поширеною цінним папером був вексель. Він з’явився ще в середні століття і отримав особливо широке поширення в Голландії і Франції. Пізніше він поширився по всій Європі.

Векселем називається цінний папір строго певного зразка, який засвідчує передачу коштів від однієї особи іншій і дає право векселедержателю на отримання від боржника суми, обумовленої в векселі в заздалегідь обумовлений термін.

Векселі бувають прості і перекладні. Бланки векселів випускаються центральним банком країни і поширюються через комерційні банки. Оформляють їх (виписують) від імені векселедавця спеціально підготовлені працівники банківських установ. Вексель обов’язково повинен мати всі відповідні реквізити. В іншому випадку він буде визнаний недійсним.

Ринок цінних паперів

Вся сукупність цінних паперів є об’єктами купівлі-продажу. Вони можуть бути продані, обміняні, можуть служити засобом накопичення. Таким чином формується ринок цінних паперів – фондовий ринок.

Він є дуже важливим і ефективним засобом регулювання руху інвестиційного капіталу. Завдяки зверненню цінних паперів відбувається перерозподіл інвестицій, з’являється можливість їх концентрації на найбільш дохідних напрямках і галузях економіки. Відбувається своєрідний відбір найбільш перспективних і соціально значущих галузей і виробництв.

Основна мета ринку цінних паперів – накопичення тимчасово вільних коштів особами, що випустили ці папери, і розміщення їх в найбільш вигідних галузях і виробництвах. Головне завдання кожного власника цінних паперів – забезпечити собі стабільний дохід, вигідно розмістивши свої кошти (вклавши їх у відповідні папери). Вкладати кошти в цінні папери фізична особа може як особисто, так і через довірених осіб – біржових маклерів. Вкладення коштів юридичних осіб в цінні папери регулюється керівництвом компанії (підприємства), радою директорів і т. п.

Ринок цінних паперів вирішує також такі завдання:

    Мобілізує тимчасово вільні кошти для інвестування їх в цінні папери; Ефективно перерозподіляє ці залучені кошти між областями господарювання; Зменшує інвестиційний ризик; Перетворює (трансформує) відносини власності; Сприяє розвитку портфельних стратегій всіх категорій інвесторів; Формує ринкову інфраструктуру; Забезпечує контроль фондового ринку з боку держави.

Найважливішими функціями ринку цінних паперів є:

    Інвестиційна; Стимулююча; Регулююча; Перерозподільна; Інформаційна; Функція страхування ризиків; Контролююча.

Всі перераховані функції випливають із завдань, що стоять перед ринком цінних паперів і відображають суть процесів, що відбуваються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Цілі і завдання ринку цінних паперів