Обсяг випуску цінних паперів

Цінні папери давно користуються попитом у інвесторів в якості одного з кращих засобів зберігання заощаджень, а також отримання прибутку. На ринку цінних паперів одними з найбільш затребуваних активів вважаються облігації та акції. Важливою характеристикою таких цінних паперів є обсяг випуску.

Визначення терміна

Показник обсягу випуску цінних паперів знайшов широке застосування серед інвесторів при аналізі найбільш привабливих для покупки активів. Цей обсяг дорівнює загальній вартості первинної емісії паперу.

Разом з оцінкою надійності позичальника, котрий випустив, наприклад, облігації, значення обсягу дозволяє заздалегідь прогнозувати ризик вкладень в такі активи. Найчастіше облігації з великим об’ємом емісії характеризуються наявністю ліквідного вторинного ринку, що дозволяє власникам активу швидко продати значну кількість паперів і в найкоротші терміни отримати гроші, не чекаючи погашення. Крім цього, ліквідний ринок дозволяє досить-таки швидко купити необхідну кількість облігацій і, дочекавшись погашення, отримати прибуток.

Акції або облігації з великим обсягом випуску часто характеризуються ліквідним вторинним ринком, на якому можна знайти значну кількість пропозицій на покупку або продаж від великих і дрібних інвесторів.

Емітенти, що випускають великі обсяги цінних паперів

При наявності розвиненого ринку державних облігацій і векселів найчастіше емітентами, які випускають папери з великим об’ємом емісії, є центральні органи влади, регіональні влади і муніципалітети. Це обумовлено необхідністю отримання додаткового фінансування для покриття бюджетного дефіциту і реалізації соціальних програм.

Також емісію облігацій значного обсягу часто проводять і великі компанії при неможливості отримання кредитних ресурсів у фінансових організацій під невисокий відсоток на тривалий час.

Крім облігацій на ринку можна знайти і часткові папери, випущені в значних обсягах. Зокрема, приватизація і акціонування державних підприємств може призводити до необхідності випуску великого обсягу акцій для подальшого розміщення на ринку серед інвесторів. Це дозволяє залучити фінансування з біржі, необхідне для подальшого розвитку бізнесу, зокрема, забезпечення реалізації інвестиційної програми.

Коли на ринку найчастіше з’являються цінні папери, випущені в великих обсягах

Залучення грошових коштів за допомогою емісії зниженні прибутковості облігацій багато компаній намагаються провести емісію таких паперів. Іноді це дозволяє надійним позичальникам залучити гроші приватних інвесторів під більш низький відсоток, ніж пропонують фінансові організації. На зростаючому ринку емітенти намагаються розмістити за хорошими цінами і свої акції. При цьому якщо папери компанії підвищуються в ціні протягом деякого часу, то такий факт може добре позначитися на репутації емітента і в деяких випадках дозволить розраховувати на вдале розміщення облігацій з відносно невисокою прибутковістю.

Часто саме зростання ринку підштовхує до емісії акцій і облігацій у великих обсягах. При зниженні котирувань пайових цінних паперів та збільшенні прибутковості векселів і облігацій число емісій, якi характеризуються великим обсягом випуску, може значно скоротитися.

Крім цього, поява емісійних цінних паперів, випущених у великих обсягах, може бути обумовлено необхідністю реалізації масштабних інвестиційних проектів, що потребують додаткового фінансування, якого немає у компанії-емітента. До таких проектів часто ставляться розвиток інфраструктури, освоєння родовищ корисних копалин, прокладка нової трубопровідної системи і безліч інших. Найчастіше в цьому випадку випускаються облігації або векселі для подальшого розміщення серед інвесторів. Рідше зустрічається емісія акцій, яка може зменшити частки в капіталі компанії, що належать основним власникам.

В останні кілька років найбільшим обсягом випуску відрізнялися компанії, зайняті в нових секторах економіки, до яких відноситься розробка і випуск електроніки, а також ведення бізнесу в мережі Інтернет.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Обсяг випуску цінних паперів