Організатор торгівлі на ринку цінних паперів

Організатор торгівлі на ринку цінних паперів – це ліцензований учасник, юридична особа, завдання якого – надання послуг іншим учасникам ринку з оформлення операцій цивільно-правового характеру з різними видами активів.

Організатор торгівлі на ринку цінних паперів в більшості випадків – це фондова біржа, а також підрозділу валютних і товарних бірж.

Основа інформація організатора торгівлі на ринку цінних паперів

Організатор зобов’язується розкрити всю інформацію, необхідну для роботи на біржі. До такої можна віднести:

– правила допуску до роботи з цінними паперами;
– правила допуску учасників біржі;
– правила оформлення і перевірки коректності проведених операцій;
– правила фіксації угод на біржі;
– порядок реалізації проведених операцій з активами;
– правила, що обмежують будь-які маніпуляції параметрами цін на ринку;
– розклад роботи та особливості надання послуги в цей період;
– регламент внесення коригувань в описані вище пункти;
– повний перелік активів, які доступні для торгів.

По кожній з проведених операцій біржа (як організатор процесу) зобов’язується надати наступні дані:

– точну дату і час здійснення операції;
– найменування цінного паперу, яка є інструментом угоди;
– вартість одного цінного паперу;
– інформацію про вибраний активу (реєстраційний і державний номер);
– загальне число цінних паперів.

Сутність, види і завдання організаторів торгівлі на ринку цінних паперів

Всі юридичні особи, які займаються організацією торгівлі в цілому, можна умовно розділити на два основних типи:

1. Біржові майданчики – один з основних інструментів ринку, який формує ціни на представлені активи. На таких майданчиках є вся інформація про скоєних угодах. Тут працюють суворі закони, які є обов’язковими для всіх. Основна орієнтація біржових майданчиків – забезпечення роботи вторинного фондового ринку, де відбувається перерозподіл активів від продавців до покупців (майбутнім власникам). Торгівля на біржових майданчиках ведеться строго за графіком і проходить в певному місці. Всі цінні папери, які потрапляють на біржу, обов’язково проходять сувору процедуру відбору, іменовану лістингом.

2. Позабіржові майданчики необхідні для здійснення адресних операцій між учасниками на великі суми. Крім цього, завдяки позабіржовим майданчикам з’являється можливість забезпечити взаємодію великих інвестиційних структур з приватними інвесторами (покупцями). Адресні операції, як правило, користуються попитом на первинному фондовому ринку, де укладаються угоди купівлі-продажу знову емітованих цінних паперів. В якості покупців виступають перші інвестори.

Основні функції таких організаторів торгівлі – підготувати і реалізувати торговий процес, концентрувати навколо себе учасників ринку (гравців, покупців) і забезпечити здійснення нормальної діяльності між усіма сторонами. Фондова біржа – це місце, де зустрічаються емітенти і покупці. При цьому всі угоди відбуваються шляхом подачі заявок на покупку або продаж цінних паперів та подальшого укладення угод.

Здійснення тих чи інших операцій проводиться за допомогою визначення (клірингові структури) і реалізації (депозитарії, банківські установи) зобов’язань, взятих на себе учасниками угоди. В подальшому права власності нового покупця фіксуються у цінному папері.

Завдання фондової біржі, як головного організатора торгів, в наступному:

– надати всім бажаючим місце для проведення угод;
– визначити рівноважну вартість того чи іншого активу;
– забезпечити повну відкритість торгових угод і їх гласність;
– акумулювати тимчасовий вільний капітал і організувати законну передачу прав власності на куплений актив;
– організувати механізм, здатний швидко і ефективно вирішувати виниклі суперечки між учасниками біржі;
– гарантувати чітке і своєчасне виконання операцій, які укладені в біржовому залі;
– розробити і впровадити етнічний кодекс, якого повинні дотримуватися всі учасники біржі.
Комплексне виконання всіх викладених задач забезпечує створення комфортного середовища для роботи всіх учасників ринку і розвитку кожної конкретної біржі в цілому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Організатор торгівлі на ринку цінних паперів