Ресіндікація: визначення

Ресіндікація – процес вторинної організації підприємства андеррайтерів, який необхідний для додаткового випуску акцій, облігацій і цінних паперів. Емітент, приймає рішення повторно скористатися послугами андеррайтингового синдикату, коли обсяг залучених коштів після первинної емісії недостатній для реалізації інвестиційних проектів або збільшення рентабельності бізнесу.

Обсяг додаткового випуску акцій, реалізованих в процесі ресіндікації, не може перевищувати 25% від обсягу статутного капіталу організації-емітента.

Етапи процесу ресіндікації

Процесс ресіндікації з боку емітента відбувається за наступним алгоритмом:

    Прийняття рішення про необхідність ресіндікації та затвердження його керівним органом організації або уповноваженою особою; Проходження етапів державної реєстрації повторного випуску цінних паперів на ринок; Виробництво бланків цінних паперів, що підтверджують їх статус і характеристики; Проведення тендера з метою залучення синдикату андеррайтерів для розміщення паперів на ринку для подальшої реалізації.
Особливості ресіндікації

Емітент, який потребує залучення коштів за допомогою емісії цінних паперів, повинен повторно залучити синдикат андеррайтерів і укласти з ним АНДЕРРАЙТИНГОВА договір. Угода між емітентом і синдикатом має включати наступні пункти:

    Вид андеррайтингу; Обсяг додаткової емісії цінних паперів; Обсяг коштів, що витрачаються емітентом на випуск цінних паперів.

На підставі договору андеррайтери можуть викупити у емітента додатковий обсяг спочатку нерозміщених цінних паперів. У разі ресіндікаціі синдикат андеррайтерів несе відповідальність і приймає на себе ризик, обмежений вартістю додаткового обсягу. Синдикат бере зобов’язання з розміщення паперів на ринку, але не несе відповідальності за неповне розміщення додаткового обсягу випуску паперів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ресіндікація: визначення