Власник цінних паперів: визначення

Фізична або юридична особа, яка володіє цінними паперами на праві власності або на підставі іншого речового права, є власником таких паперів.

Фіксування факту добросовісного володіння залежить від форми емісійних цінних паперів.

Якщо вони випущені в документарній формі, то таке володіння повинно бути підтверджено наявністю відповідного сертифіката.

У випадках, якщо документарний цінний папір знаходиться на зберіганні депозитарію, то додатково до сертифіката повинен бути внесений запис в рахунку депо. Володіння бездокументарними цінними паперами засвідчується за допомогою оформлення даних про власника в електронному реєстрі, а саме шляхом внесення запису на особистий рахунок власника реєстру. Таким може виступати сам емітент або депозитарна установа, в останньому випадку запис вноситься в рахунку депо. Варто акцентувати, що внесення записів не є наданням права володіння ціною папером, а лише його фіксацією. Саме ж право володіння може існувати і без запису в реєстрі або на рахунках депо в випадках, якщо такий запис була видалена незаконно.

Права власника цінних паперів

Отримання у володіння цінного паперу є своєрідним обміном своїх грошових або товарних коштів на коло нових прав. Власник цінних паперів отримує взамін свого капіталу головне право – на повернення коштів. У вимогах емісійного угоди можуть бути позначені різні терміни і способи погашення, але повернення початкового капіталу є безумовним правом, на підставі якого можуть виникати додаткові права. Крім права на дострокове погашення, додаткові права так само виникають на підставі умов конкретної угоди.

Власник цінних паперів отримує взамін свого капіталу головне право – на повернення коштів

Такими правами можуть виступати:

    Право на отримання передбачених процентних виплат. Право на участь в управлінні діяльністю емітента. Право на додаткові пільги.

Коло таких “стимулюючих” прав, наданих емітентом або акцептантом покупцеві цінних паперів, необмежений і залежить виключно від домовленостей сторін. У випадках, якщо погашення кредитних зобов’язань не виконується належним чином, то власник цінних паперів може скористатися такими правами:

    Право на отримання пені. Право на компенсацію витрат. Право на протест цінних паперів. Право на судові позови. Право на востребование оплати від солідарних з позичальником осіб в порядку регресу, якщо угода була здійснена з їх залученням.

Ще одним безумовним правом власника цінних паперів є право на їх звернення. Залежно від виду паперу і законодавчих вимог до її обороту, власник може користуватися можливостями її продажу, застави, дарування, успадкування, міни, кредитування і так далі.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що комплекс прав, придбаних власником цінного паперу, перетворює останню в певний платіжний засіб, який може застосовуватися у вільному або умовно-вільному ринковому обороті.
Що стосується обов’язків власника цінних паперів, то вони відсутні, оскільки в таких кредитних відносинах ними наділяється тільки протилежна сторона угоди, тобто боржник або особа, яка акцептує позику іншої особи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Власник цінних паперів: визначення