Внутрішній ринок державних цінних паперів

Від ефективного роботи такого ринку багато в чому залежить розвиток економіки всієї країни. Ринок суверенних позик – це один з ключових елементів всієї фінансової системи. Залучення додаткових коштів дозволяє державі покривати бюджетний дефіцит, рефінансувати позики, проводити операції на відкритих ринках, відновлювати (або починати нове) фінансування програм і так далі. У свою чергу, як на ринку корпоративних, так і на ринку державних облігацій мають місце певні проблеми.

Рівень прибутковості корпоративних облігацій

Головна умова нормальної роботи внутрішнього ринку державних паперів – ліквідність. При низькій ліквідності зростають ризики волатильності, що негативно впливає на розмір процентних ставок, а також вартість нових кредитів. До основних характеристик внутрішньої ліквідності ринку можна віднести:

1. Глибина показує реальну ємність внутрішнього ринку, максимально допустимий обсяг заявок на конкретний момент часу, можливість покрити потенційні потреби учасників ринку.

2. Щільність відображає рівень витрат, пов’язаних з вчиненням тієї чи іншої операції. Цей параметр показує відхилення реальної ціни конкретної операції від середньоринкових показників. Часто щільність характеризується величиною спреду між попитом і пропозицією.

3. Гнучкість – показує швидкість, з якою ринок повертається до нормальної позиції після операції. Чим більше величина пружності, тим ліквідність внутрішній ринок державних активів.

Аналіз ліквідність внутрішнього ринку виявив такі проблеми:

– слабка “глибина” українського ринку. Оборот цінних паперів і сама активність учасників ринку ще занадто низька. При цьому число укладених угод в останні кілька років якщо і зростає, то дуже незначно;

– високий параметр спреду. Особливо це помітно в перші 1-2 роки обігу цінного паперу. У цей період ринок ще не стабільний і існує ризик активних спекуляцій з боку інших учасників операцій.

Прибутковість державних облігацій
Причин низької ліквідності вторинного ринку цінних паперів існує безліч. При цьому максимальний вплив на ліквідність надає кілька факторів:

1. Структура інвесторів. Чим ширше коло учасників, що мають потужні інвестиційні горизонти, тим вищі шанси добитися більшої ліквідності ринку. При цьому найбільшими інвесторами на українському ринку залишаються банки (їх частка в загальному обороті близько 40%). Другі за важливістю учасники – керівники компанії і пенсійний фонд України.

2. Повнота фінансових інструментів. Низькі обсяги ринку не сприяю розвитку ефективних і найбільш затребуваних інструментів, а також угод РЕПО. Це, в свою чергу, негативно впливає на загальний інтерес інвесторів до ринку державних активів. Вносить свою лепту і занадто обережна політика позик, якої так завзято слід держава.

3. “Асортимент” операцій на ринку. Крім прямих угод з купівлі-продажу, велику популярність отримали схеми операцій на поворотній основі.

4. Рівень прибутковості. Один з головних критеріїв – дохід по державних облігаціях. Тут позитивну роль відіграли такі фактор – підвищення обсягів валютних резервів, зростання гривневої пропозиції, зміцнення національної валюти, вдосконалення законодавства і так далі.

5. Перегляд прибутковості і приведення даного показника до рівня, максимально наближеному до рівня інфляції в країні. Вирішити цю проблем можна шляхом залучення додаткових державних запозичень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Внутрішній ринок державних цінних паперів