Вторинний випуск цінних паперів

Суть вторинного випуску цінних паперів

Вторинним випуском цінних паперів називається перехід прав власності на випущені раніше цінні папери.

Обіг цінних паперів

Процедури, що здійснюються на вторинному ринку

1. Лістинг – це процедура вибірки і сортування цінних паперів за значимістю, надійності або іншими показниками.

Результат проведення лістингу:

Допуск цінних паперів на фондову біржу або інший ринок цінних паперів;
Отримання офіційного курсу цінного паперу.

Переваги проведення лістингу для компанії:

  Підвищення рівня надійності та збільшення довіри від учасників ринку; Громадська популярність і популярність; Відкритий доступ до дешевих джерел фінансових ресурсів; Великі можливості залучення додаткових інвестицій для розвитку компанії; Високоліквідні випускаються цінні папери; Пільги при оподаткуванні.

2. Делистинг – це процедура, коли цінні папери виключаються з котирувального листа фондового ринку.

Випадки проведення процедури делістингу:

  Емітент самостійно заявив про виключення його цінних паперів з котирувального листа; Регулюючий орган приймає рішення про визнання випуску цінних паперів відбулися; Рішення суду про недійсність випуску вступило в силу; Емітент цінних паперів ліквідований; Закінчення строків обігу та допуску до обігу цінних паперів на біржі; Емітент не виконав свої зобов’язання перед фондовим ринком.

Переваги вторинного випуску цінних паперів:

  1. Відсутність необхідності міняти статут; 2. Повна свобода акціонерного товариства, визначаючи перспективи його фінансового розвитку; 3. Необмежені можливості акціонерного товариства в управлінні та формуванні капіталу; 4. Збільшення статутного капіталу.

Недоліки вторинного випуску цінних паперів:

  1. Наявність повної свободи і безконтрольності ради директорів товариства при зміні складу власників 2. Суб’єктивний підхід, визначаючи чисто вдруге акцій, що випускаються, які фіксуються в статуті

Вторинний випуск цінних паперів, хоч і є клопіткою в організаційному плані, але це спосіб привернути додаткові інвестиції

Фактори, які стримують проведення вторинного випуску цінних паперів:

  Немає вільних ресурсів для здійснення вторинного випуску; Недолік фахівців, які зможуть гідно здійснити повторну емісію; Відсутність точного механізму дій; Протиріччя законодавчій базі.

Основним завданням вторинного випуску цінних паперів є – забезпечення умов для ефективного залучення інвестицій.

Соціально-економічні проблеми, що виникають при вторинному випуску цінних паперів з’являються, якщо:

  Питання про зміну статутного капіталу залишається не вирішеним; Питання про номінальну вартість цінних паперів не відрегульований; Не врегульовано пропорції між номінальною і ринковою вартістю цінних паперів; Чи не продуманий механізм подальшої конвертації; Чи не закріплена дивідендна політика; Облікова політика підприємства та умови вторинного випуску цінних паперів не узгоджені; Не враховано думки ради директорів; Чи не обумовлено подальший соціально-економічний розвиток компанії; Чи не визначені можливі наслідки вторинного випуску цінних паперів; Чи не встановлено можливий рівень фінансового ризику.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вторинний випуск цінних паперів