Види організаційних культур

Організаційна культура по публікації відомого вченого Вільяма Оучи буває:

    Ринковою; Бюрократичною; Клановою.

Це найбільш відома видова класифікація. Ринкова оргкультура націлена на отримання грошей. У ній панують вартісні відносини.

Бюрократична грунтується на різних нормах з правилами. Джерело влади – посаду учасника компанії, людина, яка керує. Така культура краща, тому що стабільна, безпечна, врятована від конфлікту.

Кланова – суміш двох описаних вище культур. Компоненти влади – орієнтири компанії з усталеними в них нормами існування.

В усталеному видовому переліку оргкультура буває бюрократичної, опікунської, підприємницької.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Види організаційних культур