Внутрішній управлінський контроль

Поняття внутрішнього управлінського контролю

Контроль є об’єктивно необхідним компонентом господарського механізму при різних способах виробництва. Традиційно, на мікроекономічному рівні, тобто на рівні, який безпосередньо пов’язаний з управлінням економічної складової, прийнято відрізняти:

Внутрішній контроль, який здійснюється зовнішніми по відношенню до організації суб’єктами управління, сюди відносяться різні органи держави, фахівці з фінансових і господарськими договорами, споживачі, а також громадськість;
Внутрішній контроль, здійснення якого відбувається безпосередньо суб’єктами самої організації. Сюди відносяться власники, адміністрація, а також всі співробітники.

Від того, на скільки ефективним буде внутрішній контроль, безпосередньо залежить ефективність функціонування господарюючих суб’єктів, тобто основних економічних одиниць. А ефективність функціонування господарюючих суб’єктів в сукупності є одним з основних умов найбільшої ефективності цілого суспільного виробництва.

На сьогоднішній день, в сформованому сучасне становище, внутрішній контроль є основною управлінською функцією. У зв’язку з чим, він повинен займатися здійсненням різних дій на кожному рівні управління.

В цілому, система внутрішнього контролю повинна бути спрямована на:

    Збереження стійкого положення організації; Визнання організації різними суб’єктами і громадськістю; Завчасну адаптацію систем виробництва і управління організації до постійно мінливого зовнішнього шкоду.

Значення внутрішнього контролю для системи управління організацією
На кожній стадії процесу управління можуть з’явитися різні відхилення фактичного положення об’єкта управління від запланованого. Для надання завчасних відомостей про якість та зміст даних відхилень виникає необхідність у внутрішньому контролі.

Внутрішній контроль управління організацією включає в себе виконання суб’єктами організації таких дій, як:

    Виявлення фактичного положення організації (об’єкта контролю); Порівняння фактичних даних із запланованими; Надання оцінки певних відхилень і стану їх впливу на основні галузі функціонування організації; Визначення основних причин знайдених відхилень.

Основна мета внутрішнього контролю полягає в інформаційному забезпеченні системи управління для отримання можливості вжити найбільш ефективне рішення.

Специфіка внутрішнього контролю полягає в його двоїстий значенні в процесі управління організацією. В результаті активної інтеграції контролю та інших компонентів процесу управління на практиці не можна виявити коло діяльності для працівника таким чином, щоб він ставився тільки до певного компоненту управління без будь-якої взаємозв’язку, а також взаємодії з контролем.

Кожна функція внутрішнього контролю повинна бути взаємодіяти з контрольною. У зв’язку з цим, при теоретичному вивченні кожної стадій як окремого компонента процесу управління, можна допустити, що компонент контролю присутній на кожній стадії. Для оптимального процесу будь-який з стадій процесу управління над кожною з них основним є наявність контролю.

Планові рішення відповідають прийнятим установкам і наміченим орієнтирів, а також єдиної стратегії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Внутрішній управлінський контроль