Риси індустріального суспільства

Індустріальна епоха знаменується перевагою колоніалізму. Панування стрімко розвиваються європейців над економічно відсталими державами Східної Азії пояснюється експлуатацією людських, а також природних ресурсів залежних країн. Ситуація, що склалася цілком влаштовує сучасне суспільство, нові проблеми і нові тенденції якого характеризуються такими рисами:

    Відбувається масова урбанізація; Здійснюється перехід до капіталістичного ладу; Створюється єдиний ринок збуту продукції; Знижується вплив церкви на населення; Починається епоха світової індустріалізації; Знижується чисельність селян, зростає кількість пролетаріату; Розвиваються технології завдяки науковим працям вчених; Змінюється світогляд населення – індивідуальність стає вищою цінністю.

Відмінні риси індустріального суспільства – прискорений економічний розвиток країни і його наслідки. Зростає кількість засобів комунікації, винаходиться радіо, телеграф, телебачення. Шляхом з’єднання капіталів (промисловість, банки) утворюються монополії. Спостерігається поліпшення якості, рівня життя населення в порівнянні з ранніми періодами.

Важливо! Індустріальна епоха, в цілому тривала близько 300 років, зачепила всі сфери життєдіяльності людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Риси індустріального суспільства