Ознаки та риси соціальних норм первісного суспільства

Виявимо основні ознаки і риси соціальних норм первісного суспільства.

Перші державні утворення з’явилися близько п’яти тисяч років тому, а соціальна еволюція людини продовжується близько 50 тисяч років. Отже, певні форми людського співжиття, влада і нормативне регулювання з’явилися задовго до походження держави.

Формування зазначених суспільних явищ відбувалося як природний історичний процес і було обумовлено важкими умовами життєдіяльності людини, а також необхідністю збереження і розвитку форм його соціального буття.

В ті часи формою людського співжиття був рід, який представляв собою об’єднання людей через їх кровного споріднення, спільної колективної праці, спільної власності на знаряддя праці і результати діяльності. Це зумовлювало рівність всіх членів роду і спільність їх інтересів.

Управління родом було своєрідним природним самоврядуванням, оскільки органи влади (вожді, ради старійшин і т. д.) входили в сам об’єкт управління.

До рис соціальних норм первісного суспільства слід віднести:

– природно-природний характер і історично обумовлений процес формування;

– дія на базі механізму звичаю;

– нерозчленованість норм первісної моралі, а також релігійних, ритуальних та інших норм;

– приписи мононорм не бралися як право чи обов’язок, так як були вираженням соціально необхідних і природних умов життєдіяльності людини в умовах первісного суспільства;

– домінування заборон переважно в формі табу, тобто незаперечного заборони, за порушення якого людина повинна була каратися надприродними силами;

– дія тільки в рамках даного родового колективу;

– нормативно-регулятивна роль міфів, билин, сказань і інших форм художнього суспільної свідомості;

– специфічні санкції у вигляді засудження поведінки порушника з боку родового колективу, остракізму (вигнання з родової громади, що було рівносильно смерті), тілесних ушкоджень і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ознаки та риси соціальних норм первісного суспільства