Духовний розвиток суспільства. Міжетнічні відносини

Незалежність сприяла відродженню культурних традицій українців та інших етнічних груп. “Повернулися” письменники, поети, художники, незаслужено забуті в минулому. Держава сприяло поширенню української мови і культури.

Негативно на розвиток культури впливали, по-перше, соціально-економічна криза, по-друге, переломний момент у розвитку сучасної культури, розвиток нових, у тому числі електронних, форм культурного життя і поступове відмирання ряду традиційних форм.

З кінця 1990-х років відроджується кіноіндустрія, театральне мистецтво та інші. Але говорити, що криза подолана, вироблені нові цінності, які б консолідували суспільство, рано.

У нестійкому становищі перебувають міжетнічні відносини. Хоча держава толерантно ставиться до різних етнічних груп, політика українізації викликає напруженість, в основному між україномовним і російськомовним населенням.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні події становлення української державності.

2. Опишіть основні символи української держави.

3. Основні етапи соціально-економічних реформ.

4. У чому сьогодні полягають проблеми економічного розвитку України?

5. Які фактори визначають зовнішню політику України?

6. Опишіть особливості духовного розвитку українського суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Духовний розвиток суспільства. Міжетнічні відносини