Наука як безпосередня продуктивна сила суспільства

Як соціальний інститут наука включає численні відносини, в тому числі економічні, соціально-психологічні, ідеологічні, соціально-організаційні. Відповідаючи на економічні потреби суспільства, наука реалізує себе у функції безпосередньої продуктивної сили, виступаючи як найважливішого чинника господарсько-культурного розвитку людей. Саме велике машинне виробництво, яке виникло в результаті індустріального перевороту XVIII-XIX ст., Склало матеріальну базу для перетворення науки в безпосередню продуктивну силу. Кожне нове відкриття стає основою для винаходу. Різноманітні галузі виробництва починають розвиватися як безпосередні технологічні застосування даних різних галузей науки, які сьогодні помітно комерціалізуються. Наука не приносить одномоментного економічного доходу і не пов’язана безпосередньо з безпосередньою вигодою, тому проблема добування коштів завжди значима для вчених.
Сучасна наукова діяльність не зводиться до чисто пізнавальної. Сучасна наука жорстко вплетена (економічними, технологічними, інституційними узами) в практичну діяльність, в систему “наука – техніка-технологія”. Як ніколи раніше її функціонування і розвиток детерміновано практичними та соціальними потребами суспільства.
Не просто нові знання, а максимально корисні інновації – ось головна вимога сучасного суспільства до наукової діяльності. Таким чином, наука є суттєвим аспектом інноваційної діяльності, спрямованої на створення нових споживчих вартостей. Наукові інновації є первинним і основним ланкою сучасної наукомісткої економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Наука як безпосередня продуктивна сила суспільства