Профілактика ризиків управління

Підходи до управління ризиками

На сьогоднішній день в практиці управління ризиком існує три різних підходи:

    Адаптаційний. Превентивний. Комплексний.

Менеджмент вітчизняних організацій традиційно дотримується адаптаційного підходу, коли рішення приймається з метою зміни вже сформованих обставин, ліквідації та виправлення наслідків.

В умовах сучасного ринку, коли зовнішнє середовище змінюється набагато частіше, ніж будь-коли, а ймовірність виникнення таких змін вище, важливо будувати систему ризик-менеджмеіта на базі превентивної моделі поведінки. Рівень ризик-менеджменту в поточній діяльності фірми залишається досить низьким, проте саме в ході неї і формуються умови для стабільної життєдіяльності фірми, а також можливості для подальшого зростання. В цілому, ризик стабільності фірми – це якийсь узагальнюючий ризик, який акумулює приватні ризики в розрізі окремих функціональних напрямів поточної діяльності, ймовірність можливого кризи фірми.

Система попередження ризиків, її цілі і завдання

На оперативному рівні управління ризики зароджуються і проявляються під впливом факторів зовнішнього середовища, які зачіпають, насамперед, процеси розробки та реалізації стратегії компанії, її життєвий цикл, і чинників внутрішнього середовища, які відображають потенціал фірми, її стан і можливості в даний час. Ризик базується на невідповідності, суперечливості станів внутрішніх і зовнішніх факторів поточної діяльності компанії. Своєчасність при виявленні таких протиріч вкрай важлива. В сучасних фірмах слід створювати систему попередження ризиків, в основі якої – принципи превентивного підходу в ризик-менеджменті, глибокий оцінку стану зовнішнього середовища і аналіз поточної внутрішньої ситуації в фірмі.

У процес формування системи попередження ризиків повинні бути вирішені три основні завдання:

    Встановлення можливих ризиків, їх області та сфери прояву; Пошук методів відстеження фактів прояву ризиків в умовах реального часу; Вибір адекватних оперативних заходів у разі наявності ранніх ознак прояву ризиків.

Мета системи профілактики ризиків – забезпечити стабільність положення бізнесу, його конкурентоспроможність на базі оцінки поточної діяльності фірми, оперативного аналізу подій, які можуть вплинути на її функціонування, і запобігання кризовим ситуаціям.

З позиції системного підходу, ризик – це сукупність подій і чинників, здатних знизити результативність, ефективність роботи фірми в комерційному, соціальному, економічному, виробничому, фінансовому, інвестиційному та інших напрямках діяльності, привести до кризової ситуації. З цієї позиції, управління ризиком – це процес підготовки і реалізації заходів з оперативного реагування на появу факторів ризику з метою скоротити небезпеку прийняття неправильних рішень, прояву негативних наслідків, несприятливих напрямків розвитку подій при реалізації прийнятих раніше управлінських рішень.

Основні етапи системи профілактики ризиків

Основними етапами системи профілактики ризиків є:

    Ідентифікація ризик-факторів; Класифікація і групування чинників в розрізі рівня впливу, виявлення найбільш значущих; Оцінка значимості конкретних факторів, визначення взаємозалежності між ними; Розробка системи індикаторів факторів ризику; Здійснення моніторингу змін; Обгрунтування методики в частині управління ризиком; Розробка програми по управління ризиком; Оцінка підсумків реалізації програми і вдосконалення процесів управління ризиком.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Профілактика ризиків управління