Оцінка управлінських ризиків

Управлінський ризик – це характеристика управлінської діяльності, яка здійснюється в ситуації певної міри невизначеності з наступних причин: недостатність інформації, вибір менеджером альтернативи рішення, пов’язаного з високою ймовірністю несприятливих умов реалізації.

Характеристика управлінських ризиків

Практика менеджменту має на увазі використання наступних характеристик ризику:

    Розмір ймовірних втрат або величина очікуваних додаткових доходів як результат функціонування ризик-ситуації; Ризик-ймовірність – ступінь впливу джерела ризику, яка приймає значення від 0 до 1 (нижня і верхня межа ймовірності); Рівень ризику – співвідношення величини втрат до витрат на підготовку і здійснення ризикового рішення, приймає значення від 0 до 1, причому вище одиниці ризик вважається невиправданим; Величина ризику – якісна характеристика ступеня ризику і ймовірності його появи. Ступінь ймовірності може бути високим, середнім, низьким і нульовий; Прийнятність – ймовірність того, що втрати від ризику будуть нижче певного рівня (кордону); Правомірність – ймовірність ризику відповідає межам нормативного рівня для конкретної сфери діяльності, які не можна перевищувати без правопорушення.
Алгоритм оцінки управлінських ризиків

Перед аналізом ризикової ситуації і обгрунтування рішень, перш за все, необхідно встановити, який вид ризику очікується в процесі управління. У більшості випадків цю проблему можна вирішити, використовуючи методологічну систематизацію ризиків і їх класифікацію, яка відображає багатофакторність самого поняття “ризик”.

До зовнішніх факторів, що представляє собою джерела ризику для сучасної організації, можна назвати:

    Кризові явища в соціально-економічному розвитку країни і її окремих регіонів; Ринкові фактори, які обумовлені порушенням стабільності або труднощами формування зв’язку зі споживачем або постачальником, проблемами в забезпеченні трудовими, фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами.

Внутрішніми ознаками виділення ризику є особливості ризикової діяльності щодо окремих її функцій: виробництво, фінанси, маркетинг тощо. Найважливішою ознакою для оцінки ризиків є і їх зміст: економічні, соціальні, організаційні, правові, інноваційні та ін. Найбільш поширеними наслідками реалізації ризик-рішень можна назвати соціальні, екологічні та політичні ризики.

Фактори взаємодії або інтеграційні чинники, характерні для менеджменту, мають на увазі, що управління ризиком – це процес виявлення джерел ризику, виявлення ймовірності його появи при здійсненні виробничого процесу і впливу на результати і наслідки діяльності організації в цілому.

Використовуючи засоби управління, керівник ризикує в процесі, вибору цілей і стратегії розвитку, розробки системи мотивації персоналу та інших засобів управління. Істотна частка ризику прихована в процесі вибору критеріїв і методів вимірювання, оцінки ймовірності та величини ризику, наприклад при проведенні експертиз, дослідженні даних статистики або встановлення коефіцієнта дисконтування для приведення вартості майбутнього потоку до поточного часу.

Така логіка формування ризику дає можливість оцінювати кожен ризик більш системно, що надзвичайно важливо в антикризовому менеджменті.

Управлінський ризик призводить до стратегічних і оперативних втрат або придбань в діяльності організації.

Позитивний вплив управлінських ризиків сприймається усіма працівниками як щось само собою зрозуміле, а негативне – дратує керівників, викликаючи бажання не допускати подібні ризики в майбутньому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Оцінка управлінських ризиків